Akava vaatii perhevapaalta töihin palaaville nykyistä vahvempaa irtisanomissuojaa.

– Perhevapaaoikeuden käyttäminen ei saa nousta esteeksi uralla etenemiselle, sanoo Akavan lakimies Maria Löfgren.

Laki suojaa raskaana tai perhevapaalla olevaa työntekijää irtisanomiselta, mutta suoja on riittämätön, kun työntekijä palaa perhevapaalta työhön.

– Korkeasti koulutetut naiset joutuvat liian helposti työnantajan saneeraustoimien kohteeksi perhevapaalta palatessaan. Heidän valikoitumisensa irtisanottavien joukkoon johtuu todennäköisesti perhevapaan käyttämisestä ja äitiydestä. Asiaan puuttuminen on kuitenkin lähes mahdotonta, jos irtisanomiselle on muodollisesti ja näennäisesti hyväksyttävät tuotannolliset syyt, Löfgren sanoo.

Akava haluaa lakiin irtisanomisen jälkisuojan työhön paluun jälkeiselle ajalle, esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi. Myös laittomiin ja työntekijän savustamiseen tähtääviin tehtävämuutoksiin on puututtava tiukasti.

– Ellei työnantaja osoita muutokselle hyväksyttävää syytä, on katsottava, että se johtuu nimenomaan perhevapaan käyttämisestä. Koska naiset käyttävät valtaosan perhevapaista, syrjintä kohdistuu ennen kaikkea naisiin, Löfgren huomauttaa.