Lehtikuva/ Sari Gustafsson

Valtaosa suomalaisista kannattaa palkkatasa-arvon pyrkimistä myös laman aikana. Vastusta löytyy perussuomalaisten kannattajista.

Lähes 80 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, että sukupuolten samapalkkaisuutta pitää edistää myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Eniten tällä kannalla ovat naiset, alemmat toimihenkilöt, eläkeläiset sekä vasemmiston ja vihreiden äänestäjät. Perussuomalaisten kannattajat poikkeavat selvästi muista; heistä joka kolmas ei ajatusta tue.

Tulos käy ilmi Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n TNS-Gallupilla teettämästä kyselystä. Se tehtiin helmikuun alussa ja siihen osallistui 1 375 vastaajaa. Aineisto edustaa Suomen 15-74 -vuotiasta väestöä Ahvenanmaalla asuvia lukuun ottamatta. Kyselyn virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastaajilta pyydettiin kannanottoa väitteeseen ”Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta pitää naisten ja miesten perusteettomia palkkaeroja kaventaa niin, että naisen euro on vähintään 85 senttiä vuonna 2015.” Samaa tai jokseenkin samaa mieltä on 79 prosenttia ja eri tai jokseenkin eri mieltä 13 prosenttia vastaajista.

Naisista väitettä tukee 87 prosenttia ja miehistä 70 prosenttia. Eri mieltä on naisista 6 prosenttia ja miehistä 19 prosenttia.

Persut tasa-arvoa vastaan

Jokaisen puolueen kannattajakunnassa samapalkkaisuuden edistämisellä on vankka tuki. Perussuomalaiset tukevat tavoitetta vähemmän kuin muut, mutta heistäkin noin kaksi kolmesta on sen takana. Perussuomalaisten kannattajista väitteen sisältämän ajatuksen jakaa 64 prosenttia, kokoomuksen 79 prosenttia, keskustan 80 prosenttia, vihreiden 87 prosenttia ja SDP:n ja vasemmistoliiton kummankin 88 prosenttia. Eri tai jokseenkin eri mieltä on perussuomalaista 30 prosenttia. Muissa ryhmissä vastaava luku on 4-16 prosenttia.

ILMOITUS

Ammattiaseman mukaan katsottuna väitteen tuki on suurinta eli yli 80 prosenttia eläkeläisten, alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden keskuudessa. Johtajista, ylemmistä toimihenkilöistä ja työttömistä yli 70 prosenttia kannattaa ajatusta, yrittäjistä ja opiskelijoista lähes 70 prosenttia. Maanviljelijöistä tavoitteen hyväksyy 64 prosenttia.

Suomalaiset siis kannustavat jatkamaan sovittua samapalkkaisuusohjelmaa. Hallitus ja työmarkkinajärjestöt ovat kolmikantaisesti sitoutuneet naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseen niin, että naisten euro olisi vähintään 85 senttiä vuonna 2015. Ohjelma käynnistettiin vuonna 2006, jolloin naisen euro oli 80 senttiä. Vuonna 2009 se oli 82 senttiä.

Puolison tuloilla ei vaikutusta

Selkeä enemmistö suomalaisista katsoo myös, että työttömän työmarkkinatukea ei saisi leikata puolison tulojen perusteella. Erityisen vahvasti tätä mieltä ovat työttömät.

Nykyään puolison tulot voivat leikata työttömän työmarkkinatukea.

Kyselyssä esitettiin punnittavaksi väite ”Puolison tulot eivät saa vaikuttaa pienentävästi työttömän saamaan työmarkkinatukeen”. Samaa tai jokseenkin samaa mieltä on 72 prosenttia ja eri tai jokseenkin eri mieltä 21 prosenttia vastaajista.

Työttömistä väitteen kanssa samaa mieltä on 92 prosenttia ja eri mieltä 4 prosenttia. Muissa ammattiaseman mukaisissa ryhmissä väitteen tuki vaihtelee 64 prosentin ja 79 prosentin välillä. Eri mieltä väitteen kanssa on näissä ryhmissä 14-29 prosenttia suomalaisista.

Naiset kannattavat ajatusta hiukan useammin kuin miehet; naisten tuki on 76 prosentin ja miesten 70 prosentin tasolla. Eri mieltä väitteen kanssa on naisista 18 prosenttia ja miehistä 24 prosenttia.

Puolueittain katsottuna väite saa tukea seuraavasti: kokoomuksen kannattajat 64 prosenttia, vihreiden 73 prosenttia, keskustan ja SDP:n kummankin 74 prosenttia, perussuomalaisten 75 prosenttia ja vasemmistoliiton 81 prosenttia.