Vanhusten asumisessa näkyy entistä enemmän eriarvoistumista. Näin arvioi Vuokralaiset VKL:n eli entisen Vuokralaisten keskusliiton varapuheenjohtaja Kari Uotila. Hän on Vasemmistoliiton kansanedustaja.

– Tuloerojen kasvu ja köyhyyden lisääntyminen näkyy myös lisääntyvän vanhuusväestön asumistason eriytymisessä, Uotila sanoo.

Huono asunto, korkea vuokra

Pienituloisimmille ei tuo helpotusta edes paljon mainostettu takuueläke.

Hyvin toimeentuleva voi tarvittaessa vaihtaa isoksi käyneen asunnon pienempään, hyvin varusteltuun, kätevällä paikalla sijaitsevaan asuntoon.

– Monilla iäkkäillä ihmisillä on mahdollisuudet hyödyntää omaisuuttaan ja riittäviä eläketulojaan asumistasonsa turvaamisessa, mutta pienituloisten tulot mahdollistavat asumisen vain varustetasoltaan ja sijainniltaan huonommissa vuokra-asunnoissa, ja niissäkin kärsivät liian korkeista vuokrista, Uotila sanoo.

– Pienituloisimmille ei tuo helpotusta edes paljon mainostettu takuueläke, koska sen antama lisätulo vähentää eläkeläisen asumistukea.

ILMOITUS

Varakkaille on kiva rakentaa

Uotilan tuntuma on, että asuntojen tuottajat ovat halukkaita rakentamaan hyvätuloisia vanhuksia palvelevia asuntoja.

– Ne sijaitsevat hyvien liikenneyhteyksien äärellä, niissä on esteettömyys- ja asumismukavuus huomioitu ja lisäksi niissä on mahdollista saada rahalla hyviä palveluja, hän arvioi.

Hän perääkin tuottajien ja yhteiskunnan vastuuta heikommassa asemassa olevien vanhusten asumisen turvaamisesta.

– Myös he ansaitsevat ja tarvitsevat turvallisen, kohtuuhintaisen ja asumismukavuudeltaan riittävän asunnon. Tämä on otettava yhdeksi painopisteeksi tulevan hallituksen asuntopolitiikassa.