Jyväskylän ja Tampereen yhteiskunnalliset opistot järjestivät Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehityspäivillä Jyväskylässä työpajan osuuskuntaliikkeestä ja vertaistaloudesta. Onnistunut työpaja veti väkeä aina Oulua, Helsinkiä ja Turkua myöten.

– Esitelmöijiä ilmoittautui kahden päivän seminaariin reilusti enemmän kuin esityksiä mahtui mukaan. Yhteensä työpajan tapahtumiin osallistui noin viisikymmentä henkeä, kertoo Jyväskylän yhteiskunnallisen opiston rehtori Tero Toivanen, joka toimi työryhmän vetäjänä yhdessä Jukka Peltokosken ja Mikko Jakosen kanssa.

Seminaarin tarkoituksena oli yhtäältä herätellä vanhaa ja tuttua keskustelua osuuskuntatoiminnasta, toisaalta avata uutta keskustelua niin sanotuista commonseista. Paljon keskustelua käytiin myös yhteisötalouden ja vertaistalouden käsitteistä. Suorin suomennos commonseille lienee “yhteisresurssi” tai “yhteisöresurssi”.

– Kyse on resursseista, jotka ovat avoimesti käytettävissä jokamiehenoikeuksien tapaan. Tällaisia ovat esimerkiksi avoin lähdekoodi, Wikipedia, vertaisapuverkostot sekä erilaiset yhteisöjen ja yhdistysten organisoimat avoimet palvelut.

Yhteistä omaisuutta

Yhteisresurssit ovat Toivasen mukaan yhteisön tai verkoston hallinnoimaa yhteisomaisuutta. Sellaisena käsitteellä on myös läheinen yhteys kansalaisyhteiskuntaa ja kolmatta sektoria koskeviin keskusteluihin ja kehitysnäkymiin.

ILMOITUS

– Yhteisresurssit ja vertaistuotanto ovat avanneet 2000-luvulla mullistavia näkökulmia tietoyhteiskuntaan, ekologiseen tuotantoon sekä palveluiden järjestämiseen.

Seminaariesitelmissä käytiin laajalti läpi erilaisia teoreettisia ja käytännöllisiä vertaistuotannon ulottuvuuksia esimerkiksi osuustoiminnasta ja solidaarisuustaloudesta vertaisrahastoihin ja aikapankkeihin. Tapahtuma koostui seminaarisessioiden lisäksi Baari Vakiopaineen teatteritilassa järjestetystä kokoontumisesta, jossa työpajan osallistujat jakoivat omakohtaisia kokemuksiaan vertaistuotannon organisoinnista.

Kahden päivän työpajan tuloksena päätettiin organisoida verkosto keskustelemaan vertaistalouden, yhteisresurssien ja uuden osuustoiminnan teoriasta sekä käytännön organisoinnista.

Jyväskylän ja Tampereen yhteiskunnalliset opistot toimivat yhteiskunnallisen oppimisen, keskustelun ja toiminnan keskuksina ja niiden toimintaa rahoittaa Kansan Sivistystyön Liitto. KSL tuki taloudellisesti myös Jyväskylässä järjestettyä työpajaa.