sirpa koskinen

Siirtolaisuus on yksi lähitulevaisuuden suurimmista kysymyksistä maailmalla ja Suomessa. Paperittomien ihmisten eli luvattomien maahanmuuttajien määrä kasvaa työperäisen maahanmuuton ja turvapaikanhakijoiden rinnalla.

Tampereen yliopiston tutkijan Anna Kontulan mukaan yksi keskeinen kysymys maahanmuuttopolitiikassa on juuri suhtautuminen ihmisoikeuksiin. Paperittomille ihmisillekin tulee taata ihmisoikeudet.

Uutta tarkastelua kaipaa hänen mukaansa myös asumisperustaisuus, johon niin sosiaali-, terveys- kuin koulutuspalvelutkin nojaavat.

– Jos ihminen ei ole kirjoilla Suomessa tai hän on siirtotyöläinen, hänellä on vain hyvin rajoitetut oikeudet terveys- ja sosiaalipalveluihin ja koulutukseen.

Se tarkoittaa, että palvelujen ulkopuolelle jäävät myös paperittoman lapset. Vielä syntymättömätkin kärsivät, sillä paperiton odottaja jää äitiyshuollon ulkopuolelle.

ILMOITUS

Kontula rohkaisee ihmisiä mukaan kansalaisaktivismiin maahanmuuttajien auttamiseksi.

– Muualla Euroopassa on jo vakiintuneet verkostot paperittomien auttamiseksi. Puoliksi maanalaisissa verkostoissa on tarjolla koulutusta, lääkäripalveluja ja kielenopetusta.

Suomessa tällainen kansalaisaktivismi on vasta alussa. Helsinkiin ollaan parhaillaan perustamassa maanalaista klinikkaa.

Aiheesta lisää perjantain 18.2.2011 Viikkolehdessä.