Lehtikuva/ GEORGES GOBET

Saksan voimakkaasti ajama eurovaluutan pysyvä vakauttamismekanismi saattaa vaatia Saksan parlamentissa kahden kolmasosan määräenemmistön.

Euroa valuuttanaan käyttävät EU:n jäsenmaat sopivat maanantaina, että talouskriisejä torjumaan suunnitellun uuden vakausrahaston kooksi tulee 500 miljardia euroa. Uudella rahastolla on tarkoitus vuonna 2013 korvata nykyinen väliaikainen tukirahasto.

Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan uuden rahaston perustaminen saattaa kuitenkin ajautua vakaviin ongelmiin Saksan perustuslain kanssa.

Lehden saamat tiedot Saksan parlamentin laillisuusvalvontaosaston raportista viittaavat siihen, että pysyvän vakautusjärjestelmän ESM:n (European Stability Mechanism) perustaminen voi olla ristiriidassa Saksan perustuslain kanssa.

Perustuslain muuttamiseen vaaditaan Saksassa kahden kolmasosan määräenemmistö. Sen saavuttamiseksi liittokansleri Angela Merkelin kristillisdemokraattien ja hallituskumppani vapaiden demokraattien äänet eivät riitä, vaan läpimeno edellyttäisi merkittävää äänimäärää oppositiosta. Se taas ei ole mitenkään itsestään selvää.

Rajoittaisi tulevien
edustajien vapautta

Der Spiegel perustaa tietonsa julkistamattomaan kirjeeseen, jonka vapaiden demokraattien talousasiantuntija Frank Schäffler on lähettänyt puolueensa parlamenttiryhmälle.

ILMOITUS

Kirjeessä sanotaan, että laillisuusvalvontaosaston juristien mukaan ESM puuttuu niin syvästi Saksan sisäiseen päätöksentekoon, että sen perustuslaillisuus on kyseenalainen.

Ongelmakohtia on Der Spiegelin siteeraaman kirjeen mukaan useita. Yksi niistä on se, että vakausrahasto rajoittaa Saksan parlamentin oikeutta päättää vapaasti maan budjetista, mikä on ”demokratian toiminnan ydinaluetta”.

Pysyvä vakausmekanismi rajoittaisi myös tulevien kansanedustajien päätöksentekovapautta.

Saksa kiirehtinyt
päätöksentekoa

Nykyinen väliaikainen vakausrahasto (EFSF) on muodollisesti 440 miljardin euron kokoinen, mutta vakuusvaatimukset rajaavat sen käytännössä 250 miljardiksi euroksi. Pysyvästä vakausrahastosta olisi siis tulossa kaksinkertainen.

EU-johtajat sopivat joulukuussa, että EU:n perussopimuksiin tehdään pysyvän vakautusmekanismin vaatimat muutokset. Saksa ajoi voimakkaasti päätökseksi tullutta kantaa, jonka mukaan muutokset tehdään pieninä tekstimuutoksina niin, ettei niitä tarvitsisi alistaa kansanäänestykseen missään jäsenmaassa.

Merkelin hallitus on myös patistanut muita jäsenmaita siihen, että pysyvästä mekanismista sovittaisiin nopeasti EU:n tasolla ja se vietäisiin nopeasti läpi kansallisissa parlamenteissa.

Myös väliaikaisesta vakausrahastosta sekä Kreikalle annetusta tuesta on Saksassa tehty useita valituksia maan perustuslakituomioistuimelle. Niiden käsittely on vielä kesken.