sirpa koskinen

Kuntouttava työtoiminta parantaa pitkäaikaistyöttömien arjessa selviytymistä ja jarruttaa syrjäytymistä, mutta johtaa harvemmin työllistymiseen avoimille työmarkkinoille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tutkimuksessa selvitettiin, mihin pääkaupunkiseudulla vuosina 2008 ja 2009 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneet pitkäaikaistyöttömät siirtyivät kuntouttamisjakson jälkeen. Vain noin viisi prosenttia siirtyi töihin avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen, kun taas 20 prosenttia siirtyi uudelle kuntouttavan työtoiminnan jaksolle.

Keskimäärin joka kymmenes asiakas siirtyi hoitoon, kuntoutukseen tai työkyvyn arviointiin. Suurin osa palasi uudelleen työttömiksi.

Tulosten mukaan kuntouttava työtoiminta johtaa vain harvoin pitkäaikaistyöttömän työllistymiseen avoimille työmarkkinoille. Kyse on enemmän sosiaalisesta kuin ammatillisesta kuntoutuksesta.

Työtoimintajakson aikana työttömien työ- ja toimintakykyä voidaan arvioida, heidän mahdollisia sairauksiaan hoitaa ja heidän selviytymistään taloudellisista vaikeuksista selvittää. Lisäksi toimintapaikan yhteisöön kuuluminen tuo vaihtelua pitkäaikaistyöttömän tilanteeseen, uusia sosiaalisia suhteita ja osallistumisen kokemuksia, käy ilmi.

ILMOITUS

Hyvä ratkaisu kuitenkin

Valtaosa asiakkaista (82 prosenttia) arvioi kuntouttavan työtoiminnan hyväksi ratkaisuksi senhetkisessä elämäntilanteessaan. Lähes neljäsosa asiakkaista oli ohjattu jakson aikana terveystarkastukseen ja saman verran asiakkaita oli osallistunut päihde- ja mielenterveyshoitoon tai kuntoutukseen.

Suuri osa asiakkaista (38 prosenttia) toivoi saavansa jatkossa palkkatyötä, ja reilusti yli puolet arvioi oman työkykynsä vähintäänkin tyydyttäväksi. Asiakkaiden työhalukkuus haastaa työ- ja elinkeinohallinnon kehittämään toimia siten, että ne tulevat nykyistä paremmin pitkäaikaistyöttömiä vastaan.

Erityisesti ammatilliseen koulutukseen pääsyssä kaivataan joustavuutta. Olisi myös aiheellista uudelleen arvioida kuntien ja valtion roolia pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä ja työpaikkojen luomisessa.

Lakisääteistä aktivointia

Kuntouttava työtoiminta on kunnan järjestämää lakisääteistä aktivointia pitkäaikaistyöttömille. Sen tavoitteena on parantaa työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja edistää osallistumista työhallinnon toimiin. Työtoiminta on vastikkeellista työtä erilaisilla työpajoilla, kierrätyskeskuksissa, järjestöissä tai vaikkapa kunnan vanhustenhuollon yksiköissä.

Työtoiminnan jakso kestää 3-24 kuukautta, ja sen aikana asiakkaan toimeentulona on työmarkkinatuki/toimeentulotuki sekä yhdeksän euron päiväkorvaus. Kuntouttavasta työtoiminnasta kieltäytyminen johtaa työmarkkinatuen menettämiseen määräajaksi tai toimeentulotuen vähenemiseen.

Vuosittain kuntouttavassa työtoiminnassa on noin 10 000 – 12 000 pitkäaikaistyötöntä.