Jarmo Lintunen

Vuokralaiset VKL ry:n järjestö- ja koulutuspäällikön tehtävissä vuodenvaihteessa aloittanut Pia Lohikoski torjuu julkisuudessa näkemykset, joiden mukaan asumistuki tulisi rajata koskemaan vain osaa asuntotuotannosta.

Valtiovarainministeriössä pitäisi olla valmistumassa työryhmän esitys, jonka toteutuessa asumistuki suunnattaisiin vain asumiseen kuntien ja yleishyödyllisten vuokra-asuntoyhtiöiden omistamissa asunnoissa. Esitys tuli esille Sata-komiteassa.

Lohikoski katsoo tällaisen muutoksen johtavan segregaation lisääntymiseen, kun tavoitteena tulee hänen mielestään olla päinvastainen.

– Asuinalueiden eriytymistä pienituloisten ja hyvätuloisten alueisiin on aktiivisesti torjuttava. Se tarkoittaa asuntopolitiikkaa, joka tuo erituloiset ja muutenkin erilaiset kotitaloudet asumaan samoissa taloissa ja samoilla alueilla.

Asumistukea saa tänään noin 170 000 kotitaloutta ja yli puolet niistä asuu vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa. Tuensaajien enemmistö on köyhiä yksinasujia, koska yksiöitä on tarjolla liian vähän kysyntään verrattuna.

– Kuntien tulisi huolehtia siitä, että vuokratalojen asujaimisto ei yksipuolistu, mutta valtiovarainministeriön kaavailut johtaisivat juuri päinvastaiseen. Kunnalliset vuokratalot leimautuisivat ja sosiaaliset ongelmat kasautuisivat, katsoo Pia Lohikoski.

Uudellamaalla Vasemmistoliiton listoilla ehdokkaana eduskuntaan olevan Pia Lohikosken koko haastattelu on luettavissa perjantaina 14.1.2011 ilmestyneessä Viikkolehdessä