Vasemmisto-opiskelijat katsoo keskustelun lapsilisistä olevan väärillä raiteilla. Hyvätuloisten perheiden lapsilisien sijaan huomio tulisi suunnata pienituloisten perheiden lapsilisiin.

Nykyisellään pienituloiset, osittain tai kokonaan toimeentulotuen varassa elävät, perheet eivät hyödy lapsilisistä lainkaan, sillä lapsilisä huomioidaan tulona ja toimeentulotukea vähennetään saman verran. Ennen 1990-luvun lamaa lapsilisä oli etuoikeutettua tuloa, eli se ei vaikuttanut toimeentulotuen määrään.

– Keski- ja suurituloisilla lapsilisä tarkoittaa tulojen lisäystä, mutta köyhimpien perheiden taloudellista ahdinkoa lapsilisät eivät helpota mitenkään, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Katri Immonen toteaa.

Lapsiköyhyys lisääntynyt

Vasemmisto-opiskelijat katsoo, että lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi suhteessa toimeentulotukeen olisi konkreettinen keino vähentää lapsiköyhyyttä, joka on päästetty nousemaan 1970-luvun alun tasolle.

Sosiaalietuuksien jääminen jälkeen yleisestä ansiotasosta sekä pienimpien palkkojen riittämättömyys ovat Immosen mukaan johtaneet siihen, että yhä useampi muiden tukien varassa elävä ja jopa työssäkäyvä joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Näin ollen lapsilisän ja toimeentulotuen suhde koskettaa merkittävää joukkoa pienituloisia perheitä.

ILMOITUS

Myös taloudellisesti heikoilla olevat lapsiperheelliset opiskelijat saavat toimeentulotukea. Lapsilisän muuttaminen etuoikeutetuksi tuloksi suhteessa toimeentulotukeen helpottaisi Immosen mukaan monen perheellisen opiskelijan ja heidän lastensa elämää.

Vasemmisto-opiskelijat vaatii myös opintotukijohtoryhmän esittämän 145 euron huoltajakorotuksen palauttamista opintotukeen.

Vasemmisto-opiskelijat ei kannata lapsilisien leikkaamista suurituloisilta. Järjestö katsoo lapsilisän perustuvan universaaliuden periaatteelle, jonka varaan hyvinvointivaltio on rakennettu: tietyt tuet ja palvelut kuuluvat kaikille, koska myös yhteisesti rahoitamme niitä.