Kelan tekemissä Keski-Suomen vakuutuspiirin asiakkaiden päätöksissä voi olla virheitä uuteen tietojärjestelmään liittyvän teknisen virheen vuoksi.

Kelassa kehitetään tietojärjestelmää, jonka tarkoituksena on parantaa etuushakemusten käsittelyä. Järjestelmä on ollut koekäytössä Keski-Suomen vakuutuspiirissä viime vuoden marraskuun alusta lukien.

Uuteen järjestelmään liittyvässä, ulkopuolisen toimittajan toteuttamassa asiakirjojen skannausohjelmassa on havaittu teknisiä ongelmia. Osa kuvatuista asiakirjoista ei vastaa alkuperäisiä asiakirjoja, minkä vuoksi vakuutuspiirin asiakkaille marras-joulukuussa tehdyissä päätöksissä voi olla virheitä.

Koekäyttö keskeytetty

Kelan Eläke- ja toimeentuloturvaosaston mukaan havaittuja virheitä korjataan yhdessä järjestelmän toimittajan kanssa. Ohjelman koekäyttö on keskeytetty korjausten ajaksi, ja myös Keski-Suomen vakuutuspiirissä hakemukset käsitellään Kelan nykyisillä järjestelmillä.

Kelasta kerrotaan, että kaikki etuusratkaisut, jotka on tehty koekäytön aikana kuvattujen asiakirjojen perusteella, käydään läpi. Kela ilmoittaa oikaisevansa virheelliset päätökset niin, ettei asiakkaalle aiheudu asiasta vahinkoa. Asiakkaiden ei tarvitse olla yhteydessä Kelaan ongelman takia.

Virheen vuoksi keskisuomalaisten asiakkaiden etuuskäsittelyssä voi kuitenkin olla vuoden alussa viivästyksiä.