Jarmo Lintunen

Suurille pörssiyrityksillä annetut yritystuet lisäävät työttömyyttä ja eriarvoisuutta.

Vasemmiston varapuheenjohtaja Risto Kalliorinne vaatii suuryrityksille syydettyjen yritystukien suuntaamista uudelleen pienyrittäjyyttä tukemaan. Kalliorinteen mukaan näin voidaan tervehdyttää suomalaista yrityskenttää, tukea maan pienyrittäjyyttä ja vähentää jatkuvasti kasvavaa köyhyyttä.

– Voittoa tahkoaville ja usein työntekijöitään surutta irtisanoville pörssiyhtiöille suunnatut yritystuet ovat vääristäneet kilpailua suuryritysten eduksi. Niiden avulla suurfirmojen verotus on madaltunut epäsuoraan, koska osa maksetuista veroista palaa takaisin yritystukien muodossa. Yritystukia on suunnattava uudelleen pienyrittäjyyttä auttamaan. Tämä vähentäisi eriarvoisuutta ja parantaisi työllisyyttä, Kalliorinne alleviivaa.

Kalliorinteen mukaan pienyrittäjien laajassa mittakaavassa ja monella tavalla tapahtuva tukeminen vähentäisi köyhyyttä ja tasaisi tuloeroja. Esimerkiksi monet vähävaraiset voisivat lähteä pyörittämään yritystoimintaa, jos työllistymistä tukeva, uusille yrittäjille 18 kuukauden ajan maksettavan starttirahan tasoa nostettaisiin.

– Starttirahan sopiva kuukausisuuruus olisi 750 euroa, johon kaikkien perusturvaetuuksien kuukausitaso on yhtenäistettävä. Yksinyrittäjien avuksi on myös luotava pysyvä palkkatukijärjestelmä, joka auttaisi ensimmäisen työntekijän palkkaukseen. Toimeentulon takaavan työn luominen on tehokkain tapa poistaa vähäosaisuutta, Kalliorinne toteaa.

Starttirahaa työttömille

Starttirahaa tulisi myös maksaa tarvittaessa henkilön siirtyessä työttömästä tai työntekijästä yrittäjäksi, vaikka yritystoimintaa olisi aloitettu jo aiemmin.

Kalliorinteen mielestä pienyrittäjyyttä edistämällä ja tekemällä suomalaisesta verotuksesta taas aidosti progressiivinen voidaan kääntää kehitys, jossa Suomesta on tehty tiimalasiyhteiskunta.

– Siinä yhä rikkaampia on enemmän, keskiluokka supistuu ja entistä köyhempiä on kaikista eniten. Jos oikeistovetoisen ja tasaveroon pyrkivän Hetemäen verotyöryhmän esitykset menevät lävitse, tämä meno vain kiihtyy. Vasemmisto haluaa esittää tälle vaihtoehdon ja keskeisessä roolissa on pienyrittäjyyden tukeminen.