sirpa koskinen

– Irtisanominen on laiton, sanoo pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Helena Ahonen. Hän antoi selvityspyynnön irtisanomisesta liittoonsa asian selvittämiseksi.

MedOne järjesti ikävän joulunalusyllätyksen Vastamajan palvelutalon väelle, kun se yt-neuvottelujen päätteeksi irtisanoi maanantaina kahdeksan lähihoitajaa ja palvelutaloavustajaa tuotannollisiin syihin vedoten.

Lisäksi kolme hoitajaa siirtyy yrityksen toiseen hoivakotiin Villa Aaltoon Tampereelle.

Irtisanomisten taustalla on Nokian kaupungin syksyllä järjestämä tehostetun- ja vaativan tehostetun asumispalvelujen sekä päivätoiminnan kilpailutus ja siitä seuranneet järjestelyt MedOnen toiminnassa Vastamajassa. Yt-neuvottelut käytiin tuotannollisiin syihin vedoten.

Henkilöstö joutui koville heti, kun työnantaja vaihtui.

Ahonen on yksi irtisanotuista palvelutaloavustajista. Hän on työskennellyt palvelutalon ruokahuollossa ja siivouspalvelussa. Jatkossa MedOne aikoo ulkoistaa ruokahuollon ja osan siivouspalveluita. Osan siivoustöistä ja ruokahuollosta tekisi hoitohenkilökunta.

Ahosen irtisanomista hoitaa nyt erityisalojen toimihenkilöliiton Erton edunvalvoja ja lakimiehet.

ILMOITUS

Työnantajan olisi työehtosopimuksen mukaan pitänyt osoittaa luottamusmiehen tehtäviä hoitavalle jotakin muuta hänen koulutustaan ja ammattitaitoaan vastaavaa työtä. Näin ei tapahtunut, vaikka kyseisiä, hänen ammattitaitoa vaativia töitä palvelutalossa on jatkossakin.

Ahosen suorittamia tehtäviä siirrettiin hoitohenkilökunnan tehtäväksi.

– Attendo MedOnen mielestä nämä tehtävät vaativat lähihoitaja tutkinnon, jota minulla ei ole, vaan laitoshuoltajan tutkinto, jossa osana on ruokahuolto ja hoiva-huolenpitopalvelut ja lääkelupakoulutus.

Ahonen uskoo, että yritys halusi hänestä eroon, koska hän on tuonut julkisuuteen hoivakodin epäkohtia.

Henkilökuntaa
liian vähän

Vihnusrinnesäätiön omistaman Vastamajan palvelutoiminta myytiin keväällä 2009 Attendo MedOne Hoiva Oy:lle, jolta kaupunki on siitä lähtien ostanut tehostetun asumisen palvelut.

Pääluottamusmieheksi kesällä 2009 valittu Ahonen kertoo, että henkilöstö joutui koville heti, kun työnantaja vaihtui.

– Esimerkiksi säätiön loppuaikoina meillä oli vielä kaksi yökköä ja ulkopuolinen yritys kävi siivoamassa yleiset tilat. Attendo MedOne otti heti toisen pois ja jäljelle jääneelle tuli siivoustyötäkin, koska siivous irtisanottiin.

Ongelmia on Ahosen mukaan ollut kaiken aikaan niin palkanlaskennassa kuin henkilöstömitoituksessakin. Tilannetta on käynyt selvittämässä myös Aluehallintovirasto Avi, joka päätyy työsuojelutarkastuksessaan siihen, että henkilökuntaa on Vastamajassa asukkaiden hoitoisuuteen nähden liian vähän.

Kilpailutus-
kiemuroita

Syksyn kilpailutuksessa Attendo MedOnen tarjoukset eivät täyttäneet kilpailutuksen tehostetulle ja vaativalle tehostetulle palveluasumiselle asettamia kriteereitä, minkä vuoksi yritys hävisi nämä kilpailut.

Päiväkeskustoiminnan yritys sen sijaan voitti. Jatkossa Vastamajan palvelutalossa toimii kaksi päiväkeskusryhmää.

Lopulta Attendo MedOne sai jatkaa myös tehostettua asukastoimintaa niin sanotun suorahankintasopimuksen kautta, vaikka yritys ei kilpailutuksessa menestynytkään.

– Tämä tarkoittaa, että Attendo MedOne sai sopimuksen samalla hinnalla kuin muutkin, mutta ilman, että heitä sitoisivat kilpailutuksessa edellytetyt palvelukriteerit, Ahonen kertoo.

Ylimääräinen
kokous

Nokian kaupungin perusturvalautakunnan kokoomuslainen puheenjohtaja Jari Haapaniemi myöntää, että Attendoa ei koske ne laatukriteerit, jotka kaupunki kilpailutuksessa asetti muille.

– Ainut syy siihen, että Attendon kanssa jatkettiin neuvotteluja ja sovittiin suorahankinnasta, oli omaisilta tullut toive siitä, että toiminta voisi jatkua Nokialla. Uusia asiakkaita sinne ei oteta.

Avin lausunnosta Haapaniemi kuuli vasta maanantaina ja sen vuoksi lautakunta aikoo pitää ylimääräisen kokouksen alkuvuodesta.

Attendo MedOnen työntekijöiden esiin nostamiin epäkohtiin lautakunta ei Haapaniemen mukaan ole voinut puuttua, koska on kyse henkilökunnan ja Attendon välisistä asioita.

Henkilöstövajeesta Haapaniemi on kyllä kuullut, mutta asiaan puuttuminen – ellei ole selkeätä hoitovirhettä – on hänen mukaansa vaikeaa ilman kilpailutuksessa määrättyjä ehtoja.

– Siksi puuttuminen menee aina Avin kautta.