Mikko Lipiäinen

Vuoden Kiila -palkinto on myönnetty Tampereella toimivalle Pispalan nykytaiteen keskukselle eli Hirvitalolle ja sitä ylläpitävälle Pispalan kulttuuriyhdistykselle.

Perusteluiden mukaan vuodesta 2006 toiminut Hirvitalo on hyvä esimerkki avoimesta kansalais- ja kulttuuritoiminnasta.

Toiminnallaan Hirvitalo ja kulttuuriyhdistys ovat luoneet Tampereelle elävän kulttuuriyhteisön, jonka vaikutukset ulottuvat paljon Pispalaa kauemmaksi.

Palkitun yhdistyksen puheenjohtaja Mikko Lipiäinen sanoo, että omaehtoisen kulttuuritilan toimivuuden ovat taanneet verkostoituneet yhdistykset ja se, että tila on ilmainen.

– Näin on pystytty tuottamaan uskomattomia tapahtumia, hän kertoo.

ILMOITUS

Omaehtoinen kulttuuritoiminta esiin

Palkitsemalla Hirvitalon Kiila haluaa yleisemminkin nostaa esiin omaehtoista kulttuuritoimintaa.

Uusliberalisoituneessa maailmassa on Kiilan mukaan syytä kiinnittää huomiota siihenkin, kuka taiteen määrittelee.

– Onko taiteen tekeminen sinällään arvokasta, vai pitäisikö jo lähtökohtaisesti ottaa huomioon sen mahdolliset tuotto-odotukset investointikohteena? Kenelle taide kuuluu ja keitä ovat ne portinvartijat, jotka sen määrittävät? Uusliberalistinen taidekäsitys kaventaa taiteen kenttää, todetaan palkintoperusteluissa ja korostetaan, että demokraattinen, kaikille avoin toimintamalli on vaihtoehto vallitsevalle kulttuurieliitin hierarkialle.

Vuoden Kiila on vuosittain jaettu tunnustus merkittävästä taiteellisesta urasta tai suorituksesta taiteen, kulttuurin ja yhteiskuntaelämän saralla.

Palkittujen joukossa on muun muassa sellaisia merkittäviä suomalaisia taiteilijoita kuin kirjailijat Hannu Salama ja Rosa Liksom, teatteriohjaaja Kristian Smeds, säveltäjä Kalevi Aho ja toimittaja Hannu Taanila.

Viime vuonna palkinto annettiin taiteen moniosaajalle ja ITE-taiteen esiin nostajalle Erkki Pirtolalle.