Pekka Pajuvirta

Suomalaiset ovat köyhempiä kuin muut pohjoismaalaiset. Tämä käy ilmi finanssiyhtiö Nordnetin Ruotsin johtavalla markkinatutkimuslaitoksella TNS SIFOlla teettämästä kyselystä. Arviolta joka neljäs suomalainen ei selviydy odottamattomasta menoerästä.

Suomalaiset selviytyvät pohjoismaalaisista huonoiten odottamattomasta menoerästä. Selvityksen mukaan noin 30 prosentilla suomalaisista on vähemmän kuin 500 euroa taloudellista puskuria odottamattoman varalle.

Tutkimuksen mukaan norjalaiset ovat pohjoismaalaisista rikkaampia. Vain 16 prosentilla norjalaisista on vähemmän kuin 500 euroa taloudellista puskuria.

Myös hyvätuloisten suomalaisten taloudellinen puskuri on Pohjoismaiden pienin. Vain 20 prosentilla suomalaisista taloudellinen puskuri on 10 000 euroa tai enemmän. Tanskassa vastaava luku on 23, Norjassa 30 ja Ruotsissa 31 prosenttia.

Pohjoismaisilla naisilla on tutkimuksen mukaan selvästi pienempi taloudellinen puskuri kuin miehillä. Poikkeuksena on Norja, jossa ei ole eroja sukupuolten välillä.

Selvityksen mukaan suurin osa suomalaisista säästää säännöllisesti. Suosituin tapa on talletus pankkitilille (44 prosenttia), sitten seuraavat asuntolainan lyhentäminen (30) ja jatkuva rahastosäästäminen (19 prosenttia). Pohjois-Suomessa säästetään enemmän pankkitileille ja vältetään riskiä. Etelä-Suomessa taas osakesäästäminen on suositumpaa.

TNS SUFO on tehnyt tutkimuksen marraskuussa. Tutkimukseen haastateltiin 4000 15–79-vuotiasta suomalaista, ruotsalaista, norjalaista ja tanskalaista.