Jarmo Lintunen

Vasemmiston varapuheenjohtajan Risto Kalliorinne haluaa kolme maahanmuuttoon liittyvää asiakysymystä otettavan läpäisyperiaatteella mukaan kaikkeen maahanmuuttoon liittyvään julkisen ja yksityisen sektorin toimintaan.

Oulussa maahanmuuttokeskustelutilaisuudessa maanantaina puhunut Kalliorinne korostaa ensimmäisenä sitä, että maahanmuuttajia on integroitava paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan.

– Työllistymiseen, kielenoppimiseen ja suomalaisten tapojen sekä kulttuurin ymmärtämiseen on kiinnitettävä huomiota. Tässä on ollut paljon puutteita ja mitä enemmän puutteita on, sitä enemmän ongelmia, ennakkoluuloja ja ristiriitoja koetaan tulevaisuudessa.

Toiseksi ongelmia liittyy hänen mukaansa eritoten työvoiman liikkuvuuteen.

– Harmaa talous kitkemällä voidaan myös kohentaa kaikkien tilannetta, niin kantaväestön kuin ulkomailta tulevien ihmisten. Harmaan talouden hyötyjinä ovat epärehelliset yrittäjät ja häviäjinä ovat ulkomaiset työntekijät, rehelliset yrittäjät ja suomalainen työ.Kolmanneksi kansalaisten koveneviin asenteisiin on puututtava lisäämällä asiallisen maahanmuuttotiedon saatavuutta.

– Esimerkiksi maahanmuuttajien toimeentulosta, työllistymisestä ja kehitysavun vaikutuksista on saatava selkeää faktatietoa, jotta epämääräiset huhut eivät muodostuisi vallitsevaksi yhteiskunnalliseksi todellisuudeksi. Tässä asiassa vastakkainasetteluiden, pelon ja ennakkoluulojen lietsonnalle ei enää tule antaa lisätilaa.