Metsäyhtiö Tornator hakkaa parhaillaan keskeisimpiä osia Etelä-Karjalan viimeisestä metsämantereesta. Luonto-Liitto ja Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri vaativat hakkuiden keskeyttämistä välittömästi. Järjestöjen mukaan Tornator tuhoaa tietoisesti huomattavia luontoarvoja.

Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Greenpeace ovat esittäneet useita kertoja Tornatorin omistaman metsäalueen suojelemista.

Metsäyhtiö pääsi tämän vuoden elokuussa ympäristöministeriön kanssa sopimukseen osasta alueen suojelua. Luontojärjestöjen mukaan hienosti alkanut suojeluprosessi kuitenkin vesittyy nyt pahasti hakkuiden vuoksi.

Uhanalaisen kuukkelin elinpiiriä

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiirin metsävastaava Anitta Miikkulaisen mukaan Torsansalo on Etelä-Suomen mittakaavassa korvaamaton alue, jolla elää myös alueellisesti uhanalainen kuukkeli.

– Hakkuut katkaisevat tärkeän metsäisen yhteyden Karjalan kangaksen ja Etelä-Savon suojelualueiden välillä.

ILMOITUS

Ympäristöjärjestöt esittivät 2009 joulukuussa Tornatorille ja UPM-Kymmenelle 77 metsäalueen suojelua eri puolilla Etelä-Suomea. UPM-Kymmene päättikin laittaa kaikki toimenpiteet jäihin näillä alueilla tämän vuoden alusta.

Metsävastaava Mari E. Niemi Luonto-Liitosta toteaa Etelä-Suomen metsien uhanalaisuuden tilan olevan niin hälyttävä, että kaikkien metsänomistajatahojen suojelupanosta tarvitaan.

– UPM-Kymmene suhtautuu suojeluesitykseemme vakavasti. Toisin on metsäyhtiö Tornatorin laita.

Kohteen suojeluesitys löytyy osoitteesta http://forestinfo.fi/etelasuomi/yhtiot/kohteet/044_torsansalon_metsat_ruokolahti_tornator.htm