Pekka Pajuvirta

Vasemmistoliiton Kari Uotila vaati sekä isyyslain että tasa-arvolain uudistamista puhuessaan keskiviikkona Miehet ja tasa-arvopolitiikka -seminaarissa Helsingissä. Uotila on Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan eli Tanen miesjaoston puheenjohtaja.

Onnellinen isä tekee kotitöitä

Uotila arvioi, että 1970-luvulta peräisin oleva isyyslaki on vanhentunut ja kokonaisremontin tarpeessa.

Hyvä tasa-arvotyö tuo hyvää molemmille sukupuolille.

Uotila vetosi brittitutkimukseen, jonka mukaan isät, jotka tekevät osuutensa kotitöistä ja viettävät aikaa perheensä kanssa, ovat onnellisempia kuin yksinomaan ansiotöihinsä keskittyvät isät. Lancasterin yliopiston tuoreeseen tutkimukseen oli haastateltu 1 100 kokopäivätyössä olevaa isää.

Onnellisuutta lisäsi myös se, että vaimo on kokopäivätöissä ja joutuu siten siirtämään miehelleen osan vastuustaan kodin pyörittämisessä.

– Tutkimus on esimerkki siitä, että hyvä tasa-arvotyö tuo hyvää molemmille sukupuolille. Miesten perhe-elämään osallistumisen tukeminen ja naisten työelämän kehittäminen tukevat toisiaan, Uotila painotti.

ILMOITUS

Miehet mukaan tasa-arvolakiin

Uotila totesi, että tasa-arvolaki tulee uudistaa tarkoituspykälästä lähtien. Nyt pykälä määrittää, että tarkoitus on ”…estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.”

– Tasa-arvolain tulee suojata molempia sukupuolia syrjinnältä. Siihen on saatava lisää miesnäkökulmaa, Uotila sanoi.

Laihasti miesten asiaa

Vasta perustetun Eduskunnan miesverkoston puheenjohtajana Uotila otti kantaa myös hallituksen tuoreeseen tasa-arvoselontekoon. Hän piti positiivisena muun muassa lupausta kiinnittää huomiota isien ja myös eroisien asemaan.

– Kokonaisuutena arvioituna selonteko on kuitenkin miesten kannalta laiha. Yhdestä jos toisestakin asiasta todetaan, että pitää ottaa enemmän huomioon, mutta kovinkaan konkreettisia esityksiä miesten aseman parantamiseksi hallitus ei tee.