Perussuomalaisten kansanedustajaehdokkaiden muodostama Täysmuutos-ryhmä esittää työurien pidentämiseen tuottopalkkamallia. Siinä työntekijä ja työnantaja voisivat sopia työajoista ja työkorvauksista joustavasti ”molempien intressien mukaisesti” työehtosopimuksista piittaamatta sen jälkeen, kun työntekijä on täyttänyt 60 vuotta.

Jokaisesta työstä pitäisi ryhmän mielestä maksaa työpanoksen mukaan, ei esimerkiksi työuran pituuden mukaan. ”Monella ikääntyvällä henkilöllä on todellinen halu tehdä työtä, mutta työtahti ja jaksaminen eivät ole samaa luokkaa kuin nuorilla. Näin ollen iäkkäämpien työsuoritukset tuottonäkökulmasta eivät välttämättä ole nuorten taitajien tasolla”, Täysmuutos-ryhmä toteaa.

Tuottopalkkamalli ei salli palkan olevan pienempi kuin hyväksyttävissä oleva minimipalkka. Ryhmä ehdottaa minimipalkan tasoksi kokoaikaisesta työstä 1500 euroa kuussa eli samaa, jota SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on esittänyt.

Ryhmän mielestä tällä tavalla estettäisiin se, että iäkkäämpiä työntekijöitä työnnetään eläkeputkeen.

Perussuomalaisten Täysmuutos-ryhmässä on yksi puolueen eduskuntavaaliehdokas jokaisesta vaalipiiristä. Jäsenet ovat lähinnä yrittäjiä.

Pari vuotta sitten hyväksytyssä Paavo Niskasen väitöskirjassa luokiteltiin puolueiden ohjelmien sisältöä sen mukaan, minkä yhteiskuntaluokkien etuja ohjelmien lausumien katsottiin ajavan. Niskasen luokittelujen mukaan puolueista perussuomalaiset ajoivat voimakkaimmin yrittäjien ja erityisesti pienyrittäjien etuja.