Jarmo Lintunen

Jyvässeudun Työttömät ry on huolestunut ministeriöiden suunnitelmista koventaa kolmannen sektorin järjestöjen tulostavoitteita. Jatkossa työttömien yhdistykset ja muut järjestöt saisivat toimintaansa julkista avustusta sen mukaan, miten hyvin ne onnistuvat sijoittamaan työttömiä avoimille työmarkkinoille.

Ministeriöiden suunnitelmien toteutuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että yhdistysten on otettava jatkossa työhön, harjoitteluun ja kuntouttavaan työtoimintaan valikoiden vain sellaisia henkilöitä, joilla on todelliset mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille ja jotka mitä todennäköisimmin työllistyvät ilman yhdistysten apuakin.

Jyvässeudun Työttömien mielestä menettely ei vastaa työttömien yhdistystoiminnan tarkoitusta, koska järjestöjen tehtävänä on ennen muuta tukea ja auttaa heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia.

”Kuka pitää heistä jatkossa huolta, jos järjestöjen on rahoituspohjansa turvaamiseksi pakko keskittyä auttamaan vain työmarkkinakelpoisia?”, kannanotossa kysytään.

Monille pitkäaikaistyöttömille palkkatuettu työ on nyt käytännössä ainoa mahdollisuus työllistyä edes vähäksi aikaa.

ILMOITUS

Vastuu sälytetään työttömille

Ministeriöissä on yhdistyksen mukaan jopa kaavailtu kaikkien pitkäaikaistyöttömien siirtämistä kuntouttavan työtoiminnan piiriin, mitä yhdistys pitää työttömien oikeusturvan kannalta hyvin ongelmallinen.

Jyvässeudun Työttömien mielestä vaarana on, että pitkittynyt työttömyys katsotaan sairaudeksi sinänsä, jolloin vastuu työttömyydestä lankeaa entistä raskaampana työttömän itsensä kannettavaksi. Kuntouttava työtoiminta ei liioin voi toimia säilönä, johon pitkäaikaistyötön laitetaan ”hoitoon” loppuelämäkseen.

Yhdistys vetoaa asiassa sosiaali- ja terveysministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön. Pitkäaikaistyöttömien perusoikeuksien ja ihmisarvon kannalta on tärkeää, että myös heillä säilyy oikeus ”oikeaan” työhön.