sirpa koskinen

Attendo MedOnen hoitajat ihmettelevät, miksi kukaan ei reagoi heidän hätähuutoonsa – paitsi Vasemmistoliiton valtuustoryhmä, joka teki asiasta valtuustokyselyn.

Tampereen kaupunki on ulkoistanut Hatanpään puistosairaalan osasto U3:n toiminnat. Se ostaa terveyskeskustasoisen vuodeosaston hoitopalvelut Attendo MedOnelta, joka on pyörittänyt osastoa viime vuoden alusta lähtien.

Joukko osaston entisiä ja nykyisiä hoitajia on nyt tuonut julkisuuteen osaston ongelmat. Heidän mukaansa osastolla on loukattu räikeästi niin potilaiden kuin hoitajienkin oikeuksia. Potilasturvallisuus on vaarantunut. Potilaita on ylipaikoilla eikä heillä ei ole yksityisyyttä.

– Potilaat ovat jatkuvassa kierteessä kodin, Acutan ja U3:n välillä. Usein heidät myös löytää naapuriosastolta muutaman päivän päästä siitä, kun he ovat kotiutuneet U3:lta, kertovat sairaanhoitajat Tarja Helenius ja Outi Virtanen sekä lähihoitajat Marjo Ukkonen ja Marko Sandberg yhteisessä sähköpostiviestissään.

Hoitajien mukaan osastolla on loukattu räikeästi niin potilaiden kuin hoitajienkin oikeuksia.

Nelikon mukaan hoitajien määrä osastolla on minimissään ja henkilökunnan vaihtuvuus on suurta.

– Vajaan kahden vuoden aikana koeaikapurkuja on ollut ainakin seitsemän ja irtisanoutuneita ja irtisanottuja noin 30, he kertovat. Myös nelikosta kaksi kuuluu tähän joukkoon.

ILMOITUS

Miksi kukaan ei kuule meitä?

Hoitajat ovat valittaneet asiasta ammattiyhdistyksiinsä, työsuojelupiiriin ja aluehallintovirastoon.

– Joku tässä mättää, kun kukaan ei ole ottanut asiaa hoitaakseen, sanoo Helenius

Hän kertoo olleensa yhteydessä myös Tampereen kaupungin johtaviin virkamiehiin Erkki Lehtomäkeen ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikoseen.

– He lupasivat selvitellä asiaa, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Helenius ihmettelee, eikö Suomesta enää löydy oikeutta sille, että potilaita ja hoitajien käytetään rahanteon välineenä välittämättä ihmisarvosta, moraalista, sopimuksista tai terveydenhuollon säännöistä.

Vasemmisto: valvooko kaupunki?

Vasemmistoliitto on tehnyt asiasta valtuustokyselyn. Valtuusto kokoontuu keskiviikkona 13. lokakuuta.

Vasemmistoliitto haluaa tietää, eikö kaupunki tiiviistä valvonnastaan huolimatta huomannut osasto U3:n toiminnassa mitään huomautettavaa vai eikö asiaan ole puututtu.

Valtuustokyselyllä halutaan selvyyttä myös siihen, mitä Tampere aikoo tehdä, ettei se vuodesta toiseen profiloituisi ikäihmisten huonolla hoidolla.

Viime huhtikuussa valtuutettu Mikko Aaltonen (vas.) jätti kyselyn terveydenhuollon palvelujen ulkopuolisten palveluntuottajien valvonnasta. Kyselyssä yhtenä esimerkkinä mainittiin Hatanpään ulkoistettu osastotoiminta. Kysymykseen vastannut apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen vakuutti tuolloin, että valvonta on riittävää ja asianmukaista.

Tuoreen kyselyn laatinut valtuutettu Anna Kontula kertoo käyneensä osastolla ja kuulleensa hoitajilta, että vaikka ongelmia on esiintynyt, niihin ollaan tämän syksyn kuluessa puututtu tai puuttumassa yrityksen omana kehittämistoimintana.

Tätä Kontulan saamaa vastausta nelikko kommentoi muistuttamalla keikkatyöntekijöiden suuresta määrästä osastolla.

– Toivomme, että jos osaston toiminnasta kysellään, selvitettäisiin ensin, onko hoitaja vakituinen vai keikalla. Keikkalaiset eivät puutu asioihin, koska silloin loppuvat keikat.

Väärin valittu luottamusmies

Tehyn Pirkanmaalla toimivalle alueasiamiehelle Riitta Vuoriselle Hatanpään puistosairaalan osasto U3:n ongelmat ovat tuttuja. Hän kertoo, että asiaa on käsitelty paljon Tehyn omassa piirissä mutta myös yhdessä SuPerin kanssa.

– Kyse on muun muassa luottamuspulasta ja henkilöstöristiriidoista, jotka heijastuvat moneen asiaan, Vuorinen sanoo.

Siihen, miten ongelmat näkyvät itse hoitotyössä ja potilasturvallisuudessa, Vuorinen ei ota kantaa. Ammattiliiton panos on kohdistunut lähinnä yksittäisten työntekijöiden edunvalvontakysymyksiin sekä luottamusmiesten valintaa koskevien menettelytapojen selvittelyyn.

Osasto U3:lla ei tällä hetkellä ole luottamusmiestä ollenkaan. Siellä aiemmin toiminut luottamusmies on nelikon mukaan erotettu, koska hänet oli valittu väärin perustein eikä hän nauttinut hoitohenkilöstön luottamusta.

Attendo MedOnen ostopalveluna pyörittämällä osasto U3:lla sovelletaan Terveyspalvelualan työehtosopimusta. Sen neuvottelijoina työntekijäpuolelta on TSN, joka on tehyläisten, superilaisten ja ertolaisten yhteinen neuvottelujärjestö.

Työpaikalle voidaan valita kolmen järjestön yhteinen luottamusmies. Valintaohjeet pitävät sisällään muun muassa ehdokasasettelun.

Vuorinen toteaa, että luottamusmiesvalinnassa pitää aina noudattaa TSN:n vaaliohjeita.

– Työsuhdeasioiden hoitaminen työpaikkatasolla on vaikeaa ilman luottamusmiestä. Jos luottamusmies puuttuu, paljon puuttuu.

Vuorinen tietää, että valitettavan usein juuri yksityisen puolen työpaikoista hoitajien luottamusmies puuttuu.

Mutta Hatanpään puistosairaalan tilanne ei normalisoidu pelkästään luottamusmiehen avulla. Vuorisen mukaan myös kaupungin valvontaa palvelun tilaajana tulisi tehostaa.

– Myös henkilöstön suuri vaihtuvuus vaikeuttaa työyhteisön ongelmien korjaantumista.