Vasemmiston varapuheenjohtajan Aino-Kaisa Pekosen mielestä työmarkkinatukea koskevaa lainsäädäntöä on uudistettava.

Asiaa koskeva tuore laki on astunut voimaan viime toukokuussa. Pekosen mielestä se on tuonut mukanaan suuria ongelmia. Esimerkiksi niin sanottu opiskelupaikkojen ”pakkohakujärjestelmä” on syytä laittaa uuteen uskoon.

Pekonen arvostelee sitä, että viime kevään yhteishaussa opiskelupaikkaa vaille jäänyt nuori, joka sai työharjoittelupaikan kesän ajaksi, on pakotettu hakemaan syksyn yhteishaussa. Pakon takia opiskelija saattaa päätyä opiskelupaikkaan, johon ei ole tarkoitus edes jäädä.

– Pakkohaut voivat viedä paikat niiltä, jotka ovat oikeasti motivoituneilta ja kiinnostuneita alasta. Pakkohaku lisää myös opiskeluiden keskeytyksiä ja haun järjestämiskustannuksia, Pekonen sanoo.

Pakkohakumekanismi toimii niin, että jos opiskelupaikkaa ei nyt hae, niin Kela perii takaisin kaikki työharjoitteluajalta maksetut työmarkkinatuet. Tämän ohella nuoren oikeus työmarkkinatukeen katkeaa.

– Onko järkevää, että nuori lähtee opiskelemaan alaa, joka ei kiinnosta, ja vain työmarkkinatuen menettämistä uhalla. Ketä tämä palvelee? Pekonen kysyy.

Pekonen toteaa, että ”hakupakon” alaisen nuoren toimeentulotukea saatetaan nykyisellään leikata kahdestakymmenestä neljäänkymmeneen prosenttiin. Näin käy, jos sosiaalityöntekijä on tehnyt nuorelle aktivointisuunnitelman, johon sisältyy yhteishaku, mutta nuori ei hae epämieluisaksi kokemaansa opiskelupaikkaan.