Monissa valtion lainoittamissa kohteissa on asukkailta kerätty miljoonittain ylimääräistä vuokraa niin sanottuina asuintalovarauksina. Korjauksiin tarkoitettujen varausten katoamisesta ja laittomasta käytöstä on jo saatu muutamia palautuksiin johtaneita näyttöjä.

Rakennuslehden torstaina julkistamassa selvityksessä paljastunutta satojen miljoonien ”mustaa aukkoa” pidetään Asumisen Hinta Alas (AHA) ry:ssä uusimpana todisteena siitä, että asumisen hinnassa on paljon ilmaa.

Kysymyksessä ovat satojen miljoonien vuokraerät, joita Ara- ja asumisoikeustaloissa asuvilta asukkailta on kerätty asuintalovarausten perusteella tulevia korjauksia varten. Korjauksiin on hyvä varautua, mutta näiden verottajalta sivuun siirrettyjen voittojen määrää ei säädellä lainkaan asuntolainsäädännössä. Tämän ylimääräisen vuokran käytön valvonta on satunnaista ja tehotonta.

Asuintalovaraus on verottajan osakeyhtiölle sallima tuloksentasauskeino, jolla menoja kirjataan etukäteen kuluksi tuloksen eliminoimiseksi. Käytännössä se on Rakennuslehden mukaan verovelkaa, joka on edellisvuosilta kertynyttä voittoa. Varaus on purettava kymmenen vuoden aikana, jotta siitä ei menisi veroa. Varausta voi verottajan mukaan kerätä 68 euroa asuntoneliötä kohti vuodessa.

Rakennuslehden selvityksen mukaan VVO:n, Saton ja Avaran yrityksillä oli vuoden 2009 lopussa asuintalovarauksia lähes 500 miljoonaa euroa.

Varausten nimellä yliperityt vuokrat ja vastikkeet ovat Asumisen Hinta Alas (AHA) ry: mukaan yksi osa muutoinkin kovasti korruptoituneen rakennuttamisalan harmaata taloutta. Toisena asumiskustannuksia aiheetta nostaneena menoeränä voidaan pitää poliittisia piilotukia.

AHA ry:n mukaan noin miljoona suomalaista elää kotitalouksissa, jotka kärsivät merkittävästi asumisen kovista kustannuksista. Asumiseen kuluva osuus kansalaisten käytettävissä olevista tuloista on parin viime vuosikymmenen aikana kohonnut keskimäärin neljänneksestä kolmannekseen, monilla jopa kahteen kolmannekseen.