Asumisen tukipalveluja omassa asunnossaan asuville skitsofreniaa poteville ihmisille tarjoavan Tukipiste Laturin toiminnan lakkautusuhka on onnistuttu välttämään ja sen asiakkaat, näiden omaiset ja henkilökunta voivat olla rauhallisella mielellä. Tukipisteen toiminta jatkuu

Toiminnanjohtaja Jukka Suurmäen mukaan neuvottelut tukipistettä ylläpitäneen Alvi ry:n ja Helsingin sosiaaliviraston kanssa Laturin toiminnan jatkamisesta ovat sujuneet myönteisessä ilmapiirissä.

– Molemmilla osapuolilla on yhteinen tahtotila toiminnan jatkumisen puolesta ja neuvotteluissa on löydetty rahoitusmuotoratkaisu, joka tyydyttää molempia osapuolia, kertoo Suurmäki.

Tukipiste on toiminut kymmenen vuotta Pohjoisella Rautatiekadulla, ja se on vakiinnuttanut asemansa Helsingin avohoidon kentässä. Helsingin kaupunki on ostanut Laturilta palvelut sinne lähettämistään asiakkaista.

Helsingin sosiaalivirasto ja Terveyskeskus aikoivat lopettaa palveluiden ostamisen Alvi ry:ltä ja olivat siirtämässä sen asiakkaiden hoidon vuodenvaihteen jälkeen terveysvirastolle.

ILMOITUS

Alvi ry:n lisäksi vastustivat siirtoa muun muassa Suomen Mielenterveysseura ja Mielenterveysseura Helmi ry. Niissä katsottiin, ettei Helsingillä ole mahdollisuuksia tarjota vastaavanlaisia palveluita yksin asuville ja apua tarvitseville skitsofreniapotilaille.

Laturi antaa tällä hetkellä tukea vajaalle neljällekymmenelle mielenterveysasiakkaalle heidän omassa elinympäristössään. Tukipiste Laturi toimii jokaisena päivänä vuodessa 24 tuntia vuorokaudessa.

Suurmäen mukaan Alvi ry katsoo, että Laturin puolesta osoitettu tuki on oleellisesti vaikuttanut myönteisen päätöksen syntyyn.