Osuustoiminnalliset pankit selvisivät rahoitusmarkkinakriisistä huomattavasti muita pankkeja helpommalla, todetaan kansainvälisen työjärjestön ILO:n raportissa. Monet näistä pankeista jopa kasvoivat laman aikana.

Esimerkiksi Kanadan 516 osuus- ja säästöpankkia kasvattivat talletuksiaan kansainvälisen talouskriisin kärjistyessä vuoden 2008 loppupuoliskolla. Ilmiö näkyi myös monissa Euroopan maissa. Alankomaissa Rabobankin konttoreiden talletukset kasvoivat vuoden 2008 aikana 20 prosenttia.

”Jäsentensä omistamilla pankeilla on muita pankkeja suurempi taipumus välttää riskejä”, raportissa todetaan.

Osuuspankkien ja säästöpankkien rahoitus on muita pankkeja enemmän paikallisten yhteisöjen rahoitusta.

Raportti muistuttaa myös hyödyistä, joita vapaus suurten voittojen ja osakkeenomistajien intressien ajamisesta tuottaa.

”Osuustoiminnallisilla pankeilla ei ole samanlaista pakkoa markkinoida ihmisille lainoja, jotka eivät heille sovi.”

ILMOITUS

Samoilla linjoilla on myös Pellervon taloudellisen tutkimuskeskuksen ekonomisti Markus Laitinen.

– Omistajarakenne vaikuttaa varmasti sekä Suomessa että kansainvälisesti. Osuuspankit ja säästöpankit pärjäsivät laman aikana suhteellisen hyvin.

Oma vaikutuksensa on Lahtisen mukaan myös sillä, että 1990-luvun lama on meillä vielä melko tuoreessa muistissa. Asuntokupla ei ainakaan tämän kriisin aikana puhjennut.

– Osuuspankkien ja säästöpankkien rahoitus on muita pankkeja enemmän paikallisten yhteisöjen rahoitusta. Kun lainat pidetään pankin taseissa eikä tehdä niistä arvopapereita, niin riskitkin pienenevät, Lahtinen toteaa.

Yksi rahoitusmarkkinakriisin merkittävimpiä piirteitä oli luotonannon tyrehtyminen. Osuus- ja säästöpankkeja tämä ei koskenut. Yhdysvalloissa osuustoiminnallisten pankkien lainoitus kasvoi vuoden 2007 noin 539 miljardista dollarista seuraavan vuoden 575 miljardiin dollariin.

Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että osuustoiminnalliset pankit pärjäisivät vain kriisien aikana.

”Varallisuus, jota osuuskunnat keräävät hyvinä aikoina, auttavat ne selviämään laman yli”, ILO:n raportti taustoittaa.

Osuuskuntien jäsenyys on kasvussa eri puolilla maailmaa. Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa osuuskuntia on kuitenkin purettu vanhentuneeksi ajateltuna mallina, joka ei pysty keräämään riittävästi pääomaa globaaleilla markkinoilla.

”Monet näiden argumenttien perusteella puretuista osuuskunnista ovat sittemmin ajautuneet konkurssiin. Tunnetuimpia esimerkkejä Isosta-Britanniasta ovat Northern Rock sekä Bradford and Bingley -pankit”, ILO:n raportti summaa.

Kirjoitus ilmestyi 24.9. Kansan Uutisten Viikkolehden Tulosvaroitus-sivulla. Tulosvaroitus ilmestyy lehdessä kahden viikon välein. Matti Ylösen lisäksi sitä toimittaa tällä hetkellä Teppo Eskelinen. Tulosvaroituksen juttuja ei julkaista tämän jälkeen verkkolehdessä.