Kunnalliset perhepäivähoitajat ovat pääsemässä työaikalain piiriin. Samalla heidän viikoittainen työaikansa lyhenisi kolmella tunnilla.

– Tämä ei missään nimessä tarkoita sitä, että lapset olisi haettava hoidosta aiemmin, painottaa Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi.

Kunnille työaikalaki tietää paineita. Niiden on pystyttävä tarjoamaan lapsille varahoito hoitajien vapaiden ajaksi.

Lakiehdotuksen mukaan perhepäivähoidossa voidaan noudattaa jaksotyöaikaa, jossa ei ole määritelty vuorokautisen työvuoron pituutta. Perhepäivähoitajien päivittäinen työaika voi siis olla yhtä pitkä kuin nytkin.

– Hoitajien kuuluu saada korvaavat tasoittumisvapaat, mikä voi tietää vapaita keskelle viikkoa, Pirttijärvi huomauttaa.

ILMOITUS

Jopa 50 tunnin työviikkoja

Tähän asti perhepäivähoitajia ovat suojanneet vain työehtosopimuksen määräykset säännöllisestä työajasta.

– Myös viikkolevosta on määräys, mutta se ei ole ehdoton. Työnantajan ei tarvitse korvata mitenkään, jos se ei täyty.

Vuorokausilevosta TES ei sano mitään, Pirttijärvi kertoo.

Perhepäivähoitajien työehtosopimuksen onkin katsottu olevan EU:n työaikadirektiivin vastainen.

Työaikalain myötä lepoajat muuttuvat tiukemmiksi. Jos työntekijän viikkotyölepoa joudutaan lyhentämään, se täytyy korvata.

Nykyisin hoitajan työaika on 43,5 tuntia viikossa. Työaikalain myötä se laskee keskimäärin 40 viikkotuntiin.

Ylityön tekemiseen ei ole tarvittu perhepäivähoitajan suostumusta. Päivät venyvät kymmentuntisiksi, koska lasten hoidossaoloaikaan sisältyy myös vanhempien työmatka. Hoitajien toteutunut työaika onkin 50 tuntia viikossa.

”Työaikalaki ei tapa perhepäivähoitoa”

Työaikalain on pelätty vaarantavan perhepäivähoidon aseman. Ruotsissa perhepäivähoito on vähentynyt viidenneksellä sen jälkeen, kun hoitajat tulivat lain piiriin.

– Kun kodinhoitajat tulivat 80-luvulla työaikalain piiriin, väitettiin kodinhoidon loppuvan. Näin ei ole käynyt, JHL:n sopimustoimitsija Minna Pirttijärvi kertoo.

Hänen mukaansa suurempi vaara on, että perhepäivähoito loppuu, jos mitään ei tehdä.

– Työaikalaki ei tapa perhepäivähoitoa. Jos se johonkin tyssää, niin kuntien haluttomuuteen.

Pirttijärvi kertoo vastahankaisuuden johtuvan siitä, että kunnat ovat jo nyt liian työllistettyjä.

– Paine kohdistuu perhepäivähoidon ohjaukseen, josta vastaa pitkälti sama henkilö, joka johtaa päiväkotia. Heidän työmääränsä on jo nyt kova.

Kysymys on pitkälti siitä, haluavatko kunnat pitää laajaa päivähoitovalikoimaa.

– Vai halutaanko työaikalakia käyttää keppihevosena siinä, että päästään supistamaan päivähoitovalikoimaa, Pirttijärvi huomauttaa.

Jos lakiehdotus menee syksyllä eduskunnassa läpi, uusia työaikoja noudatetaan viimeistään nykyisen työehtosopimuksen päätyttyä vuonna 2012.