Jyväskylässä ja Äänekoskella lauantaina vieraillut Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vaati, että hallituksen on peruttava työllisyysmäärärahojen leikkaaminen ja otettava käyttöön uusia tapoja luoda työpaikkoja.

Arhinmäki muistutti puheessaan, että Keski-Suomi on pahimpia pitkäaikaistyöttömyysalueita, ja että niin nuorisotyöttömyys kuin pitkäaikaistyöttömyyskin ovat edelleen kasvussa koko maassa. Silti työministeri Anni Sinnemäki on ilmoittanut olevansa tyytyväinen työllisyysmäärärahojen leikkaamiseen noin 60 miljoonalla eurolla.

– Etenkin nuorten massatyöttömyys on ongelma, jota ei saa painaa villaisella. Nyt syrjäytetään valtava joukko nuoria jopa pysyvästi työelämästä. Tämä aiheuttaa yksilöllisten ongelmien lisäksi todellisen uhan valtion talouden tulevaisuudelle, Arhinmäki arvioi.

Nuorille oikeita töitä

– Nuorisotyöttömyyden poistamiseksi on tehtävä kaikki voitava. Keskimääräiset työurat eivät pidenny eläkeläisiä ja opiskelijoita töihin pakottamalla, vaan estämällä nuorisotyöttömyyden muuttuminen pitkäaikaistyöttömyydeksi.

– Työttömille koulutetuille nuorille pitää taata oikea työpaikka ja oikea palkka kolmessa kuukaudessa. Kouluttamattomille nuorille pitää räätälöidä yksilöllisesti opiskelupaikka. Pitkäaikaistyöttömille saadaan työpaikkoja esimerkiksi palkkatuen avulla, Arhinmäki listasi.

Työllisyysmäärärahat on Arhinmäen mielestä pidettävä vähintään tämän vuoden tasolla ja suorat työllistämistoimet pitää toteuttaa välittömästi.

– Julkisia investointeja esimerkiksi raideliikenteeseen on lisättävä ja kunnille pitää taata mahdollisuus työllistää ihmisiä. Uusia työpaikkoja voidaan luoda esimerkiksi estämällä ulkomaisen halpatyövoiman väärinkäyttö. Palvelualoilla on mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja, jos tätä ei tukahduteta arvonlisäveron korottamisella.