Kommentti

Välittömästi tiedotteen saatuani lähetin kahdelle tiedotusvälineille lisätietojen antajiksi määrätylle sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehelle kysymyksen:

Mitä uuskieltä tämä on? ”Tarkoituksena on edesauttaa vaikeassa tilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoimisuutta ja kiinnittymistä yhteiskuntaan.”

Uuskieli (engl. newspeak) on George Orwellin romaanissaan 1984 käyttämä äärimmäisen diktatuurihallinnon kieli, jonka tarkoitus esimerkiksi suomenkielisen Wikipedian tämänhetkisen määrittelyn mukaan on ”tehdä toisinajattelu ja poliittinen kapinallisuus mahdottomaksi viemällä kansalaisilta käsitteet, joilla ilmaista poliittisesti vääräoppisia mielipiteitä”.

Tuen leikkaamisen lisäksi nuoren kanssa laaditaan ”allekirjoituksin varmennettu” suunnitelma. Tämä suunnitelma on ilmeisen hieno ja voimallinen paperi, joka ratkaisee paljon ongelmia.

Mutta miksi muutenkin pientä toimeentulotukea pitää sitten leikata?

ILMOITUS

Johan Alén

Päivän porkkanana sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta hallitus esittää, että kuntoutus-, sairaus-, äitiys-, erityisäitiys-, isyys-, vanhempain- ja erityishoitoraha, lapsilisät, lasten kotihoidon tuki ja yksityisen hoidon tuki sekä vähimmäismääräinen kuntoutus- ja sairauspäiväraha sidottaisiin kansaneläkeindeksiin.

Ensimmäiset korotukset aiotaan tehdä lain tultua voimaan maaliskuun alussa 2011.

Vähimmäismääräisen päivärahan saajia on sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan 57 000. Lapsilisiä maksetaan noin 562 000 perheelle. Kotihoidon tukea saa 65 000 perhettä, yksityisen hoidon tukea 14 000 ja osittaista hoitorahaa 10 000 perhettä.

Toimeentulotuen leikkaus ”edesauttaa” nuoria

Päivän sosiaalikeppinä hallitus esittää, että ammatillista koulutusta vailla olevalle alle 25-vuotiaalle täysi-ikäiselle myönnettävää toimeentulotuen perusosaa voitaisiin alentaa 20 prosenttia, jos häneltä on evätty työttömyysturva koulutuksesta kieltäytymisen vuoksi.

Heikennyksen tarkoitukseksi sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittaa vaikeassa tilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoimisuuden ja yhteiskuntaan kiinnittymisen ”edesauttamisen”.

Ylitarkastaja Jaakko Ellisaari painottaa, että toimeentulotuen leikkauksen kohteeksi joutuvat saavat samalla ”kasvokkain laaditun ja allekirjoituksin varmennetun” suunnitelman, joka ”on mielekäs tapa auttaa asiakasta eteenpäin”.

Työssäkäyvien toimeentulotuessa esitetään jatkettavaksi käytäntöä, jossa ansiotuloista 20:tä prosenttia mutta enintään 150:tä euroa ei huomioida tulona tukea myönnettäessä. Näin saatavan tuen määrä kasvaa. Tammikuun alusta 2011 voimaan astuvaksi aiottu säädös olisi voimassa vuoden 2014 loppuun.

Kommentti

Välittömästi tiedotteen saatuani lähetin kahdelle tiedotusvälineille lisätietojen antajiksi määrätylle sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehelle kysymyksen:

Mitä uuskieltä tämä on? ”Tarkoituksena on edesauttaa vaikeassa tilanteessa ja syrjäytymisvaarassa olevien nuorten omatoimisuutta ja kiinnittymistä yhteiskuntaan.”

Uuskieli (engl. newspeak) on George Orwellin romaanissaan 1984 käyttämä äärimmäisen diktatuurihallinnon kieli, jonka tarkoitus esimerkiksi suomenkielisen Wikipedian tämänhetkisen määrittelyn mukaan on ”tehdä toisinajattelu ja poliittinen kapinallisuus mahdottomaksi viemällä kansalaisilta käsitteet, joilla ilmaista poliittisesti vääräoppisia mielipiteitä”.

Tuen leikkaamisen lisäksi nuoren kanssa laaditaan ”allekirjoituksin varmennettu” suunnitelma. Tämä suunnitelma on ilmeisen hieno ja voimallinen paperi, joka ratkaisee paljon ongelmia.

Mutta miksi muutenkin pientä toimeentulotukea pitää sitten leikata?

Johan Alén