Alihankinta- ja vuokratyö yleistyy. Samalla perinteinen työoikeuksien malli uhkaa rapistua. Hyvän työelämän laatu tiedetään, mutta pelisäännöt eivät toteudu työelämässä.

SAK:n edunvalvontajohtajan Nikolas Elomaan mukaan tämä näkyy vuokratyössä. Hän pitää työsuhdeturvan puuttumista suurimpana ongelma.

– Suurin osa työntekijöistä on määräaikaisissa työsuhteissa. Kun käyttäjäyrityksen tilaus loppuu, tietoa siitä ei ole työntekijällä eikä työnantajayrityksilläkään. Pahimmassa tapauksessa työsuhde päättyy yhdellä puhelinsoitolla.

Elomaa puhui yritysten vastuullisuutta ulkoistamistilanteissa pohtivassa seminaarissa tiistaina.

Vuokratyöläisen määräaikaisuuden perusteeksi riittää tilaajan tarve. Se on vahvistettu useissa hovioikeuden tuomioissa.

ILMOITUS

Henkilöstöpalvelusten liiton HPL:n toimitusjohtajan Merru Tuliaran mukaan määräaikaisuudelle on perusteensa.

– Ei ole oikein, että työntekijälle luvataan jotain mitä ei ole. Olisi väärin luoda väärää turvallisuuden tunnetta.

Pelisääntöjä valmistellaan

Tämän vuoden alusta henkilöstövuokrausbisneksessä on yritetty erottaa luotettavat toimijat epäluotettavista. Eettisiin toimintatapoihin sitoutuneet yritykset voivat saada auktorisoinnin.

– Uskon, että se auttaa. Niin voidaan kitkeä myös alan harmaata taloutta, Elomaa sanoo.

Vuokratyöala yrittää saada aikaan sisäisiä pelisääntöjä. Vuokratyöyrityksen ja käyttäjäyrityksen välille koetetaan saada ennakkoilmoitusaika, jolloin työntekijä saisi tiedon esimerkiksi kahta viikkoa ennen kuin työsuhde päättyy.

”Hirveä hässäkkä”

Elomaan mukaan yritysten vastuullisuudelle olisi nyt kysyntää.

Työmarkkinoilla on menossa ”hirveä hässäkkä”, joka jatkunee vielä vuosia.

– Palkkaneuvotteluja käydään joka vuosi. Koska yrityskenttä on verkostoitunut, yhden osan tökkiessä tökkii muuallakin. Tuloksena on epävarmuutta.

Elomaan mukaan työntekijät ovat alkaneet jakautua vahvasti kahteen eri leiriin. Toisessa ovat ne, joilla on vahva asema työmarkkinoilla ja toisaalla ne, joiden työllistyminen on epävarmaa.

– Tämä on vahvistunut viimeisen kahden vuoden aikana eikä tule heti häviämään. Päinvastoin, jonkin ajan kuluttua se on jo arkipäivää.

”Ay-liitot kivikautisia linnakkeita”

Henkilöstövuokraukseen ja rekrytointiin erikoistuneen Manpower Oy:n toimitusjohtajan Fredrik Karlssonin mukaan työelämässä mennään ennemminkin työntekijöiden ehdoilla.

Vallalla ovat uudet asenteet: varsinkin uuden sukupolven työntekijät hakevat sellaista työtä ja esimiestä kuin haluavat.

– Se tuo ongelmia työnantajille ja ammattijärjestöille. Niitä voidaan pitää jo kivikautisina linnakkeina.

Merru Tuliaran mukaan epävarmuutta pitäisi oppia hyväksymään.

– Ihmisten pitäisi myös antaa valita itse omat työaikansa silloin kun se on mahdollista.