Jarmo Lintunen

Lohikosken ja Sirnön mielestä todellinen ongelma on kulujen jakamisessa.

Vasemmistoliiton Pia Lohikoskea ja Minna Sirnöä miellyttää tuore EU-esitys 20 viikon palkallisesta äitiyslomasta.

20 viikon äitiysloma sisältyy europarlamentin naisten oikeuksien ja tasa-arvon valiokunnan esitykseen uudeksi raskaussuojeludirektiiviksi ja se tulee europarlamentin täysistunnon käsittelyyn alkusyksystä.

20 viikon palkallinen äitiysloma tarkoittaisi, että sosiaaliturvan ja palkan erotus tulisi työnantajien maksettaviksi.

Suomessa Elinkeinoelämän keskusliitto EK ehti älähtämään palkallisen äitiysloman pidentämistä vastaan. Äitiysvapaan pituus on nykyisin 17,5–18 viikkoa ja kaksi viikkoa siitä on pidettävä ennen synnytystä. Tältä ajalta päivärahan maksaa Kela. Lisäksi osittain palkallista tukea voi saada työehtosopimuksesta riippuen.

Vasemmisto tasaisi kustannukset

Vasemmistoliiton perhepoliittisen työryhmän puheenjohtaja Pia Lohikoski pitää EU-esitystä tervetulleena keskustelunavauksena, mutta ongelmallisena pohjoismaisten vanhempainvapaamallien sekä naisaloille kasautuvien kustannusten näkökulmasta.

ILMOITUS

– EK arvosteli lausunnossaan muutaman palkallisen lisäviikon tuomia kustannuksia työnantajille. Todellinen ongelma esityksessä on kuitenkin se, ettei EU:n esitys tasaa vanhempainvapaiden kustannuksia kaikille työnantajille, vaan kustannukset kasautuisivat naisaloille, Lohikoski huomauttaa.

Kustannusten jakautumisesta on Suomessa keskusteltu vuosia.

Lohikosken mielestä esitys voi läpi mennessään heikentää Suomessakin nuorten naisten asema työmarkkinoilla.

– Vanhemmuudesta aiheutuvat kulut tulisi tasata uudenlaisen vanhempainvapaarahaston avulla kaikkien työnantajien kesken, Lohikoski vaatii.

Vasemmistoliiton naiset muistuttavat, että EK:n kanta ei edusta kaikkia työnantajia.

– Muun muassa naisyrittäjät ovat jo pitkään ajaneet oikeudenmukaista kustannusten jakoa työnantajien kesken, Vasemmistonaisten puhenainen, kansanedustaja Minna Sirnö sanoo.

Hän toteaa nykytilanteen myös vääristävän saman alan yrittäjien keskinäistä kilpailua.

– Vain miehiä työllistävä yrityshän hyötyy, jos myös naisia työllistävä yritys kantaa yksipuolisesti vanhemmuuden kustannukset.

Kummallekin vanhemmalle kolme kuukautta

Vasemmisto ajaa Suomeen 18 kuukauden vanhempainvapaata, joka koostuu kuuden kuukauden jaksosta kummallekin vanhemmalle ja yhdestä kuuden kuukauden jaksosta, jonka pitäjästä perhe päättää. Yksinhuoltaja pitäisi kaikki 18 kuukautta vanhempainvapaata.

Sirnö muistuttaa myös siitä, että Suomessa kotimaiset puolueet ja eduskunta ovat avainasemassa perhevapaajärjestelmän uudistamisessa, koska se on kansallisen päätöksenteon piirissä oleva asia.

– Tiedossa on, että 6+6+6 -mallilla on vankkaa kannatusta kaikissa eduskuntapuolueissa, hän sanoo.