Yli vuoden työttömänä olleiden määrä kasvoi heinäkuussa. Työ- ja elinkeinoministeriön TEM:n mukaan heinäkuussa pitkäaikaistyöttömiä oli noin 57 000. Vastaava luku vuosi sitten oli 41 000. Kasvuprosentti nousi 39,1:een.

Työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä oli TEM:n tilastoissa heinäkuussa suunnilleen sama kuin vuosi sitten, 289 000. Työnhakijoiden määrä oli pienentynyt tuhannella.

Erilaisten tukitoimien piirissä oli 74 000 henkilöä, vuosi sitten 68 000. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä supistui vuoden takaisesta parilla tuhannella 42 000:een.

Lomautettujen määrä oli heinäkuun lopussa noin 33 000. Vähennys vuodesta 2009 oli huomattava, noin 42 000 henkilöä.

Ammattiryhmittäin työttömyys nousi kaikissa muissa paitsi rakennus- ja kaivosalan töissä sekä maa- ja metsätaloustöissä. Eniten nousua oli korkeasti koulutettujen ammattiryhmässä, teollisessa työssä ja luokittelemattomassa työssä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen perusteella Suomen työttömyysaste heinäkuussa oli 7,5 prosenttia (7,7 vuonna 2009). Työttömiä oli sen mukaan 206 000, vähennystä heinäkuusta 2009 oli viisituhatta henkilöä.

Työllisten määrä oli lähes sama kuin 2009, nousua 27 000 henkilöä. Työllisten kokonaismääräksi Tilastokeskus laski 2,549 miljoonaa. Työllisyysaste oli sen mukaan 70,6 prosenttia, missä on nousua 0,3 prosenttiyksikköä vertailuajankohtaan.