Tähän aikaan vuodesta kuulee jälleen kaikenkarvaisista kesätyökokemuksista. Maailmalla ja meillä riehuva talouskriisi leikkasi työpaikkojen määrää edelliskesän tapaan.

Keskustelussa työpaikkojen määrästä unohdetaan valitettavan usein työn laatu. Vuokratyösuhteiden määrä on miltei nelinkertaistunut alle kymmenessä vuodessa, kun samalla ajanjaksolla niiden keskimääräinen kesto on pudonnut miltei kolmannekseen. Opiskelijoille vuokratyöfirmojen kautta töiden hankkiminen on yleensä väliaikainen ratkaisu. Suomessa on kuitenkin tuhansia ihmisiä, jotka ovat vuokratyöfirmojen listoilla pysyvästi ja satunnaiset vuokratyöt ovat heille jatkuva, mutta hyvin epävarma tulonlähde.

Vaikka vuokratyövoiman käyttö on edelleen vähäistä työsuhteiden kokonaismäärään nähden, alkaa sen voimakas kasvu näkyä jo muuallakin kuin prekariaattiaktivistien puheissa.

Elinkeinoelämän keskusliiton suulla meille on kerrottu, että vuokratyö on etenkin nuorille hyvä keino päästä kiinni työelämään.

Todellisuudessa tutkimusten mukaan vain pieni vähemmistö vuokratyövoimasta työllistyy vakituiseen työsuhteeseen. Ongelmaa ylläpitää osaltaan järjestelmä, jossa vuokratyöfirmojen palveluita käyttävä yritys saattaa joutua maksamaan niin sanottua rekrytointimaksua, mikäli haluaa vakinaistaa työsuhteen.

ILMOITUS

Epävarmuus ja puhelimen vieressä päivystäminen armopalojen toivossa on hyvin kuluttavaa. Vuokratyöfirmojen kautta töihin tulevilla ei ole varaa vaatia parempia työoloja. Oikeuksien vaatiminen johtaa useimmiten työtarjousten loppumiseen.

Vuokratyöläiset ovat työläisten alinta kastia. Tämän huomaa esimerkiksi työpaikkojen ilmapiirissä: kuinka moni vakityöntekijä viitsii muistaa jokaisen siellä kääntyvän rekryfirman lähettilään? Työsuhde-edut jäävät usein saamatta ja yhteenkuuluvuuden tunne saavuttamatta.

Vuokratyöstä on puhuttu 2000-luvulla paljon. Valitettavasti toimivia ratkaisumalleja joudutaan odottelemaan edelleen.

Kun vuokratyön käyttö jatkaa kasvuaan, tulee aihe samalla nostaa politiikan keskiöön. Yksi ratkaisu olisi Vasemmistoliiton eduskunnassakin esittämä takuupalkka. Takuupalkka tarkoittaa, että vuokratyöfirman on maksettava kohtuullinen määrä palkkaa kuukaudessa riippumatta siitä, pystytäänkö työtunteja tarjoamaan.

Tässä(kin) asiassa Suomen tulisi ottaa mallia Ruotsista, jossa käytäntö takuupalkasta on jo voimassa.

Vasemmistonuoret avaa jälleen syksyllä ilmiannapomosi.net sivuston, joka saavutti suuren suosion edellisen talven aikana. Sivusto on osa Vasemmistonuorten työelämäkampanjaa ja sivuille kerätään kokemuksia työelämän epäkohdista.

Kirjoittaja on Vasemmistonuorten 2. varapuheenjohtaja