Lehtikuva/ Mikko Stig

Työttömyys on pysynyt lähellä viimevuotista tasoa. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömiä työnhakijoita oli kesäkuun lopussa yhteensä 276 000 eli 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

– Muutos osaltaan vahvistaa positiivista signaalia siitä, että talous olisi paranemaan päin, ja varovainen työttömyyden lasku lähtenyt käyntiin, uskoo työministeri Anni Sinnemäki (vihr.).

Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli kesäkuussa 8,8 prosenttia, eli sama kuin viime vuonna.

Myös työllisyysaste laski hieman. 15–64-vuotiaista oli töissä 70,9 prosenttia, puoli prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän.

Sinnemäen mukaan työmarkkinoiden kehityksessä on nähtävissä kielteisiä piirteitä. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa yhä voimakasta kasvuaan.

ILMOITUS

– Vuodessa pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut lähes 14 000:llä eli Ylivieskan asukasluvun verran. Olemme kuitenkin säästyneet 90-luvun taantuman kaltaiselta massatyöttömyydeltä.

Uusi piirre Sinnemäen mukaan on, että tässä taantumassa työnantajat ovat pitäneet kiinni työntekijöistään. Vastaisuudessa tämä johtaa toisaalta myös siihen, etteivät työttömät työllisty nopeasti.

– Yrityksissä lisätään tuotantoa ilman, että sinne palkataan uutta työvoimaa.

Työllisyys lisääntyi pohjoisessa

Eniten työttömyys laski Kainuussa, jossa työttömien työnhakijoiden määrä väheni 11 prosentilla. Laskua oli myös Pohjois-Karjalassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Lapissa.

Työttömyys kasvoi eniten Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla, jossa työttömien määrä nousi kuusi prosenttia viime vuodesta.

Avoimia työpaikkoja oli työ- ja elinkeinotoimistoissa 20 800, mikä on 1 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työpaikat vähenivät kaupallisella alalla, palvelutyössä sekä maa- ja metsätaloustyössä. Eniten ne lisääntyivät teollisessa työssä, rakennus- ja kaivosalalla sekä terveydenhuolto- ja sosiaalialalla.

Nuorten työttömyys laski

Nuorisotyöttömyys kääntyi kesäkuussa ensimmäistä kertaa laskuun. Kuun lopussa alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 39 000, joka on tuhat vähemmän kuin edellisvuonna. 15-24-vuotiaiden työttömyysaste laski 21,6 prosenttiin.

Sinnemäki suhtautuu nuorten työllisyysnäkymiin toiveikkaasti. Hänen mukaansa nuorisotyöttömyys helpottuu vähitellen, mikäli talouden kasvu jatkuu.

– Suurin osa nuorista tulee saamaan töitä ja heidän asemansa työmarkkinoilla on kohtuullisen hyvä.

Nuorten työllistämistä jatketaan esimerkiksi kesän alussa lanseeratulla Sanssi-kortilla, jota on tähän mennessä jaettu 9 000 kappaletta alle 30-vuotiaille.

– Tähän mennessä kortin avulla on työllistynyt reilu 1 000 nuorta, Sinnemäki kertoo.