Eeva Suorlahti

Elokuun alussa yksityishenkilön velkajärjestelyn maksuohjelman kesto lyhenee nykyisestä viidestä kolmeen vuoteen. Ylivelkaantunut voi vapautua nopeammin veloistaan ja päästä uuteen alkuun. Myös maksettavaa voi tulla vähemmän.

– Maksuohjelma on uudistuksen jälkeen sen verran lyhyt, ettei sen aikana ehdi syrjäytyä. On helpompaa aloittaa elämä puhtaalta pöydältä, Kuluttajaliiton lakimies Riitta Kokko-Herrala arvioi.

Velkajärjestelyssä velallinen maksaa sen, mitä jää pakollisten asumis-, ruoka- ja elämiskulujen jälkeen. Anteeksi hän saa sen osan veloistaan, johon laskettu maksukyky ei riitä. Se jää velkojien luottotappioiksi.

Velkojien tappiot jäävät pieniksi

Uudistuksessa velkojat häviävät, mutta yhteiskunnan kannalta hyöty on Kokko-Herralan mukaan suurempi.

– Velkojien saama osuus viidenkin vuoden maksuohjelmista on niin pieni, ettei ohjelman lyheneminen leikkaa kovin paljon heidän saataviaan. Sen sijaan uudistus helpottaa merkittävästi velallisen työnhakuhaluja.

ILMOITUS

Jos velallisella ei ole lainkaan maksukykyä, velkaohjelma kestää jatkossakin viisi vuotta. Silloin lyhennystä harkitaan vain, kun velallinen on esimerkiksi sairas tai iäkäs.

Uudistus ei koske vanhoja maksuohjelmia, jotka on vahvistettu ennen lain voimaantuloa.

Maksumoraali ei heikenny

Velkajärjestely tuli tarpeelliseksi laman jälkeen 90-luvulla. Kokko-Herralan mukaan järjestely on luottoyhteiskunnassa välttämätön.

– Ilman velkajärjestelyä ihmisen tuloista menisi vuosikausia niin suuri osa velkojen maksuun, ettei töissä käyminen kannattaisi.

Hän ei usko, että maksuohjelman lyheneminen yllyttäisi ihmisiä ottamaan helposti velkaa.

– Itse ohjelma on sen verran tiukka, ettei se heikennä maksumoraalia, Kokko-Herrala toteaa.

Velkajärjestelyyn pääseminen edellyttää vakiintuneita olosuhteita. Tilapäinen maksukyvyttömyys ei siihen oikeuta. Kevytmielisesti velkaantumista ei katsota hyvällä.

– Tällä tarkoitetaan sitä, jos otetaan yhtäkkiä ilman erityistä syytä luottoa silkkaan kuluttamiseen: ostetaan matkoja, auto, taulu-tv ja kesämökki, kertoo Helsingin kaupungin johtava talous- ja velkaneuvoja Erkki Leisten.

Omatoimisuus kannattaa

Kynnys velkaneuvontaan hakeutumiselle on monelle suuri

– On vaikeaa paljastaa itsestään ventovieraalle asioita, jotka kokee vaikeina, Leisten kertoo.

Tammi-maaliskuussa käräjäoikeuksiin jätettiin 817 yksityishenkilöiden velkajärjestelyhakemusta, mikä oli 72 kappaletta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin.

Kokko-Herrala kehottaa ottamaan heti yhteyttä laskuttajaan, jos tulojen pudottua äkisti tuntuu, ettei tavallisia laskuja pysty maksamaan. Suurin osa antaa lisää maksuaikaa.

– Päätä ei kannata pistää pensaaseen ja ajatella, ettei mitään ole tehtävissä.

Jos asiat eivät selviä omin järjestelyin, yhteyttä kannattaa ottaa oman kunnan talous- ja velkaneuvojaan.