Anniina Säilynoja

Toissa vuonna työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 3 640 nuorta. Kaikkiaan alle 35-vuotiaita on työkyvyttömyyseläkkeellä yli 20 000, suurin osa mielenterveyssyistä.

teksti Emilia Kukkala kuva Anniina Säilynoja

Kelan tutkimusprofessorin Ilona Autti-Rämön mukaan taustatekijöitä ei ole vielä riittävän tarkasti tutkittu, jotta voitaisiin sanoa, mistä eläköitymisbuumi johtuu.

– Kyseessä on kuitenkin ilmiö, jonka syitä on ehdottomasti tärkeä selvittää. Mikä on se alkulähde, mistä tämä kehitys alkaa?

Hän toteaa kuitenkin, että työelämän vaatimukset ovat muuttuneet tehokkuusajattelun myötä ja että kouluttamattomille ei juuri ole työpaikkoja. Toisaalta viime vuosien akateemisten alojen työttömyysluvut kertovat, ettei koulutuskaan takaa työpaikkaa, vaikka työnantajat painottavatkin sen merkitystä.

– Toinen kysymys on se, miten ihminen saadaan varhaisesta eläkeputkesta takaisin työelämään. Mitkä ovat ne toimenpiteet, mitä yhteiskunta voisi tehdä?

ILMOITUS

Paluu työelämään eläkeputkesta on vaikeaa, koska kuntoutujille ei ole työelämässä sijaa.

– Mielenterveysongelmaisen on nyky-yhteiskunnassa erittäin hankala saada työpaikkaa.

Koko reportaasi on luettavissa 23.7. ilmestyneestä Kansan Uutisten Viikkolehdestä.

Kokemuksia
Miten itse pärjäisit 555 eurolla kuukaudessa? Ei ole ihme, jos vetää mielen synkäksi, masentaa ja ahdistaa, kun tietää, ettei taloudellinen tilanne tulevaisuudessakaan parane. Jokaiselle Suomen kansalaiselle pitäisi taata riittävä toimeentulo sairaudesta huolimatta. ” 20-vuotiaan äiti Sairaus on vienyt koulu- ja työhistoriani, ja niiden rakentaminen tyhjästä on vaikeaa. On hankala saada jopa Kelan työntekijät uskomaan, että pystyn olemaan osa normaalia yhteiskuntaa. Unelmoin työelämään pääsystä joka hetki.” Mies, 34Jokaiselle pitäisi saada ainakin kerran kuussa aika sosiaalityöntekijälle, joka käy yhdessä läpi talous- ja paperiasiat. Vältyttäisiin isoilta velkaantumisilta ja olisi paremmat mahdollisuudet selvitä mielenterveysongelmista.” Mies, 29