Jarmo Lintunen

Erilaiset tavat tulkitaan helposti ongelmiksi

Lastensuojeluviranomaiset kohtelevat maahanmuuttajia huonosti, eivätkä ymmärrä heidän kulttuuriaan, moittii maahanmuuttajia edustava tukijärjestö.

– Toisella tavalla kasvattaminen ei tarkoita, että se olisi automaattisesti väärin, arvostelee Maahanmuuttajavammaisten tukiyhdistyksen perhekoordinaattori Mia Pöllä.

Yhdistyksen jäseniä ja asiakkaita ovat pääasiassa venäjänkieliset, joille tarjotaan apua Raha-automaattiyhdistyksen tuella.

Pöllän mukaan väärinymmärryksiä koetaan kantasuomalaisia enemmän, koska venäläisillä lapsilla on perinteisesti tiukat rajat.

ILMOITUS

– Venäläisten äitien katsotaan kasvattavan lapsiaan väärin. Tiukka kasvatus ei kuitenkaan tarkoita väkivaltaa, Pöllä painottaa.

Ennakkoluulot myönnetään

– Maahanmuuttajien kokemat ongelmat ovat todellisia, kertoo valtiotieteen tohtori Merja Anis. Hän on tutkinut väitöskirjassaan maahanmuuttajia lastensuojelun asiakkaina.

Aniksen mukaan maahanmuuttajaperheiden ongelmien ajatellaan toisinaan liittyvän pelkästään kulttuuriin, eikä niihin uskalleta puuttua. Toisaalta erilaisuus ja erilaiset tavat tulkitaan ongelmiksi ilman, että ne ovat sitä.

Aniksen mukaan sosiaalityöntekijöiden asenteissa olisi monesti korjaamisen varaa.

– Osa sosiaalityöntekijöistä sanoi tutkimuksessa avoimesti, että heillä on ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan.

Aniksen mukaan vanhemmat voivat kokea lastensuojelun negatiiviseksi, olivatpa he sitten kantasuomalaisia tai maahanmuuttajia.

– Lastensuojelu on kovin haastavaa työtä, koska siinä puututaan vanhemmuuteen ja kasvatustapoihin. Maahanmuuttajien kanssa työskenneltäessä tarvittaisiin myös enemmän aikaa perehtyä asioihin.

Lastensuojelu mielletään rangaistukseksi

Maahanmuuttaja-asiakkaille koko lastensuojelun käsite on usein hämärä. Mia Pöllä kertoo, että monet venäläisäidit luulevat lastensuojelun auttavan esimerkiksi lapsen kieliongelmissa.

– Monesti merkitystä ei ymmärretä, koska lastensuojelua ei hoideta viranomaistyönä kovin monessa maassa. Se voi jo sanana saada erilaisia merkityksiä omalle kielelle käännettynä. Monet mieltävät sen rangaistukseksi, vaikka auttaminen ja tukeminen ovat pääasia, Merja Anis kertoo.

Väärinymmärrysten välttämiseksi Lastensuojelun keskusliitto on perustanut hankkeen, jonka tavoitteena on kertoa lastensuojelusta usealla eri kielellä.

Ongelmien taustalla kielimuuri

Maahanmuuttajalasten ongelmat huomataan usein koulussa. Lastensuojeluilmoituksia tehdään esimerkiksi häiritsevän käyttäytymisen tai oppimisvaikeuksien vuoksi.

– Tutkimuksessa kävi ilmi, että opettajat eivät pystyneet tai halunneet rakentaa kontaktia ensin vanhempiin, tai heidän viestinsä ei ollut mennyt ymmärrettävästi perille.

Aniksen mukaan maahanmuuttajaoppilaiden hankaluuksien taustalla on usein kielivaikeuksia. Jos lapsi ei kykene seuraamaan opetusta, hän voi käyttäytyä häiritsevästi. Toinen ongelma on rasistinen kiusaaminen, jolloin kiusatut monesti antavat takaisin samalla mitalla.

– Kaikkialla ei ole vielä herätty siihen, että kiusaamiseen pitää puuttua. Opettajat saattavat myös vähätellä asiaa.

Lääkkeeksi Anis tarjoaa monikulttuurisuutta korostavaa koulutusta.