Jarmo Lintunen

Väestön ikääntyessä on arvioitu hoiva-alalle tarvittavan lähivuosikymmeninä 120 000 uutta työntekijää. Toistaiseksi alalla on pula ennemmin työpaikoista kuin työntekijöistä.

Uudenmaan ELY-keskukselta kerrotaan, että valtakunnallisesti terveyden- ja sairaanhoidon ammattilaisia oli toukokuussa työttömänä 6400, kun avoimia työpaikkoja alalla oli noin 3200.

Tilanne vaihtelee jonkin verran ajoittain, mutta erityisesti alueittain. Hoitajista on pulaa lähinnä pääkaupunkiseudulla. Superin puheenjohtajan Juhani Palomäen mukaan valtakunnallinen hoitajapula on kuitenkin liioittelua.

– Tästä halutaankin pitää pientä valitusta päällä, jotta voitaisiin lisätä koulutuspaikkoja.

Joka viides muissa töissä

ILMOITUS

Koulutuspaikkojen lisääminenkään ei välttämättä takaa alalle lisää työntekijöitä. Hoitajaksi valmistuneista viidennes työskentelee jollain muulla alalla.

– Kun mennään vaikka vanhustenhuollon puolelle, niin se on niin rankkaa työtä, ettei sillä palkalla kannata alalle mennä, Palomäki toteaa.

Marja Rantakaulio työ- ja elinkeinoministeriöstä pitää todennäköisenä, ettei oma työvoima hoiva-alalla riitä tulevaisuudessa.

– Työvoima vähenee nopeammin kuin uutta tulee. Julkiselta sektorilta ja palveluammateista jää paljon työvoimaa eläkkeelle.

– Jonkunnäköiset kannustimet pitäisi synnyttää, että ihmiset jaksaisivat tehdä raskasta työtä. Onko se kannustin sitten palkka vai joku muu, pohti puolestaan THL:n tutkimusprofessori Ismo Linnosmaa.

Pätkää vähällä väellä

Työn rankkuutta ei helpota ainakaan työvoiman vähyys työpaikoilla. Usein se vaikuttaa suoraan työilmapiiriin, joka puolestaan vaikuttaa ratkaisevasti jaksamiseen.

– Hoitohenkilökunnan määrän suosituksista on jouduttu koko ajan tappelemaan joka puolella Suomea, kertoo Palomäki.

Hänen mukaansa työhönottoa pitäisi tehostaa ja työsuhteita pidentää. Usein avoinna olevat työpaikat ovat vain muutaman viikon pätkiä.

Alueellinen hoitajapula saattaisi helpottua, jos työnantajat tulisivat vastaan järjestelyissä.

– Liikkuvuus on vähän heikompaa näillä palkoilla. Työn perässä ei juuri lähdetä tienaamaan. Mutta mitä olen jutellut ihmisten kanssa, niin moni kokisi mukavana vaihteluna lyhyenkin työskentelyn toisella paikkakunnalla, jos työnantaja järjestäisi asunnon.