Lehtikuva/ Martti Kainulainen

Opiskelijan sairauspäivärahaan saadaan elokuun alussa pitkään kaivattu muutos. Sairauden aikana opiskelijan ei enää tarvitse keskeyttää opintotukeaan etukäteen voidakseen hakea sairauspäivärahaa, jonka saaminen ei hakuvaiheessa ole edes varmaa.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan Helsingin yliopiston opintopsykologit toteavat kannanotossaan, että sairauspäivärahassa on parannuksesta huolimatta kehitettävää.

Opiskelijoilla ei vieläkään ole mahdollisuutta osa-aikaiseen opiskeluun sairauden aikana toisin kuin työelämässä olevilla on osa-aikaiseen työntekoon.

Toimintakyky ei ole joko-tai

Opintopsykologien mukaan sairauspäivärahan myöntämistä ohjaa käsitys, että ihminen on joko toimintakyvytön tai täysin terve. Sairaudet eivät läheskään aina vie ihmisen toimintakykyä kokonaan.

Vähäinen opiskelu sairausjakson aikana voi jopa tukea parantumista, kun kontakti opiskeluyhteisöön ei katkea kokonaan.

ILMOITUS

Osa-aikaisen opiskelun mahdollisuutta kaivattaisiin erityisesti sairauslomalta palatessa. Opintotuen vaatimusten täyttäminen ja opiskelurytmiin pääseminen voi olla vaikeaa, jos takana on pitkä tauko rutiineista ja opiskeluympäristöstä.

– Jos opintojen uusi aloitus ei suju hyvin, sairastuu opiskelija pahimmassa tapauksessa uudelleen. Tarvitaan muitakin vaihtoehtoja kuin täysi passiivisuus tai eteneminen täydellä vauhdilla, sanoo Helsingin yliopiston opintopsykologi Johanna Mikkonen.

Tuhannet opiskelijat vuosittain sairauspäivärahalle

Joka vuosi tuhansia opiskelijoita joutuu jäämään sairauspäivärahalle, jolla ei saa opiskella lainkaan. Poissaolot voivat aiheuttaa merkittäviä hidasteita opintojen etenemiselle, koska kaikkia kursseja ei jokaisessa koulutusohjelmassa järjestetä edes vuosittain.

– Tällä hetkellä mietitään erilaisia keinoja, joilla opiskelijat saataisiin valmistumaan nopeammin. Osa-aikaisen opiskelun avulla monet sairauspäivärahalla olevat eivät jäisi niin paljon jälkeen opinnoissaan. On kummallista, ettei tälle joukolle anneta mahdollisuutta edistää opintojaan, ihmettelee HYY:n hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.