Lehtikuva/ Soile Kallio/free

Metsäyhtiö Stora Enson päätös ostaa yhdysvaltalainen Consolidated Papers vuonna 2000 perustui lukuisiin virhearviointeihin, käy ilmi Aalto-yliopiston tuoreesta tutkimuksesta. Consolidated itse piti tilannettaan kehnona, mutta Stora Enso näki yhtiön väyläksi Amerikan markkinoille.

Ruotsalais-suomalainen Stora Enso arvioi heikosta kannattavuudesta kärsineen Consolidated Papersin väyläksi Amerikan markkinoille, jonne Stora Enson johto povasi suotuisia suhdanteita. Stora Enson johdon arviot markkinatilanteen kehittymisestä osoittautuivat kuitenkin monin paikoin virheellisiksi, käy ilmi Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun tutkimuksesta, jossa on tutkittu Consolidated-kaupan ja sen Stora Ensolle aiheuttamien tappioiden syitä.

Sillanpääasema Amerikassa

Stora Enso päätti vuonna 2000 ostaa yhdysvaltalaisen Consolidated Papers -yhtiön noin 5 miljardilla eurolla. Stora Enson pyrkimyksenä oli luoda Consolidated Papersilla vahva sillanpääasema Amerikan paperimarkkinoille. Kaupalla pyrittiin valmistautumaan paperiteollisuuden globalisaation ja yritysjärjestelyihin. Stora Enso pyrki tutkimuksen mukaan globaaliksi ”paperitavarataloksi”.

– Consolidated-kaupan ei ollut tarkoitus olla ainoa (Stora Enson) valloitus Pohjois-Amerikassa, tutkimuksen tehnyt Antti Koulumies Aalto-yliopistosta kertoo.

Jälkikäteen arvioituna kaupantekohetki oli kuitenkin mahdollisimman huono. Talouskasvun ja paperin kulutuksen lisääntymisen historiallinen yhteys katkesi Yhdysvalloissa vuosituhannen taitteessa, kun media ja mainonta alkoivat siirtyä verkkoon alati enenevässä määrin. Tätä muutosta Stora Enson johto ei osannut ennakoida, vaan arveli päinvastoin it-buumin lisäävän paperin kulutusta. It-alaa pidettiin suurena mainostajana.

– Pian yrityskaupan jälkeen it-kupla puhkesi ja aiheutti taantuman. Paperin kysyntä ja hinnat romahtivat, arvioi Koulumies.

ILMOITUS

Consolidated Papers ei vuosituhannen alussa pitänyt tulevaisuuttaan ruusuisena. Vahvojen aasialaisten paperinvalmistajien tulo Amerikan markkinoille oli kiristänyt kilpailua, ja Consolidatedin pääomistaja George W. Mead pitikin myymistä parhaana vaihtoehtona.

Koulumiehen mukaan Stora Enso yliarvioi kykynsä kehittää Consolidated Papersin heikkoa kannattavuutta.

– Consolidated Papersin kilpailukyky ei riittänyt vastaamaan alentuneita paperinhintoja, jolloin Stora Enso joutui tekemään suunnittelemattomia ja merkittäviä investointeja kannattavuuden parantamiseksi.

Tappiot luultua pienemmät

Stora Enson Consolidated-seikkailua pidetään yhtenä suomalaisen taloushistorian suurimmista epäonnistumisista. Seitsemän vuotta ostopäätöksen jälkeen Stora Enso luopui Consolidated Papers -omistuksestaan ja kirjasi tappiot, jotka olivat Koulumiehen mukaan kuitenkin pienemmät kuin julkisuudessa on aiemmin arvioitu. Hänen mukaansa tappiot olivat lopulta 2–2,7 miljardia euroa.