Tieto vastikään käyttöön otetusta Sanssi-kortista on tavoittanut hyvin niin työnhakijat kuin työnantajatkin.

Hiljattain käyttöön otettu, vastavalmistuneille nuorille suunnattu Sanssi-kortti on auttanut nuorten työllistymisessä, arvioi työ- ja elinkeinoministeriö. TE-toimistot ovat antaneet kortteja yli 8 800 nuorelle, joista hieman yli 900 on löytänyt palkkatuen edellytykset täyttävän työpaikan.

Toukokuussa lanseerattu Sanssi-kortti on palkkatukeen pohjautuva työllistymisseteli, jolla pyritään vauhdittamaan nuorten työllistymistä. Työ- ja elinkeinoministeriön hallintoneuvoksen Päivi Kermisen mukaan ensimmäiset kokemukset Sanssista ovat lupaavia.

– Tarkemmat arviot kampanjan onnistumisesta ja hyödyistä tehdään loppusyksystä, kun kesäsesonki on ohi. Sanssi-hanke jatkuu vuoden 2011 loppuun saakka, hän sanoo.

TE-toimistoilta saadun palautteen mukaan tieto Sanssi-kortista on tavoittanut hyvin sekä työnantajat että työnhakijat. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan kortti on lisännyt nuorten aktiivisuutta hakea töitä.

Kampanja on herättänyt myös työnantajien kiinnostuksen. Tuen saaminen määräaikaiseen työsuhteeseen ja ilman työttömyysaikoja alle 25-vuotiaille on saanut kiitosta, ministeriö kertoo.