Jarmo Lintunen

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa oli työttömänä 293000 ihmistä. Määrä oli 12000 pienempi kuin vuotta aikaisemmin, mutta muutos mahtuu haastattelututkimuksena tehdyn työvoimatutkimuksen virhemarginaaliin.

Yleensä työttömyysluvut ovat korkeimmillaan toukokuussa, kun opiskelijat valmistuvat oppilaitoksista työmarkkinoille tai hakevat kesätöitä.

Nyt 15–24 -vuotiaiden työttömyys väheni viime vuodesta 22 000 henkeä. Tämä johtui siitä, että opiskelijoista entistä suurempi osa jäi kokonaan työvoiman ulkopuolelle eikä hakenut kesätöitä.

Toukokuun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia, mikä on selvästi pienempi kuin vielä viime vuoden puolella ennakoitiin. Miesten työttömyysaste pysyi 12 prosentissa, mutta naisten työttömyysaste putosi hieman 9 prosenttiin.

Kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistettuna työttömyysprosentti oli 8,4. Tämä puhdistettu työttömyysprosentti on ollut laskussa vuodenvaihteesta lähtien.

ILMOITUS

Palkansaajia oli työvoimatutkimuksen mukaan toukokuussa kaikkiaan vajaat 2,2 miljoonaa, 19 000 henkeä enemmän kuin vuosi sitten. Kasvua on tapahtunut osa-aikatöissä. Jatkuvassa kokoaikatyössä olevien palkansaajien määrä on pienentynyt kymmenellätuhannella ihmisellä.

Lomautukset vähentyneet

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli toukokuussa kaikkiaan 253 600 työtöntä työnhakijaa eli 8 000 ihmistä enemmän kuin vuosi sitten. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan sen tilastoista näkyvän työttömyyden kasvua hidasti lomautusten väheneminen.

Henkilökohtaisesti lomautettuja, joiden täytyy ilmoittautua itse työ- ja elinkeinotoimistoon, oli toukokuussa runsaat 19 000. Vuotta aikaisemmin heitä oli 11 000 enemmän.

Suurempien ryhmälomautusten piirissä oli nyt runsaat 19 000 ihmistä, kun määrä vuosi sitten oli yli 32 000 henkeä suurempi.

Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli toukokuussa 31 300. Määrä oli 2 500 henkeä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Yli vuoden työttömänä olleiden määrä oli toukokuussa yli kolmanneksen suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Heitä oli vajaat 53 000 henkeä. Yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä sen sijaan laski hieman.