SAK:ssa katsotaan alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johdolla verojärjestelmän uudistamista rakentavan verotyöryhmän unohtaneen pienipalkkaiset ja suosivan palkkaverotuksessa suuripalkkaisia. STTK:n mukaan ryhmän maanantaina julkistetun väliraportin esityksissä näkyvät liian paljon elinkeinoelämän tarpeet.

Suuripalkkaisten palkkaverotuksessa suosimisen sijaan keventämistarvetta on SAK:n pääekonomisti Olli Kosken mukaan edelleen pieni- ja keskipalkkaisten työntekijöiden verotuksessa.

– Tätä puoltavat sekä oikeudenmukaisuuden että kannustavuuden lisääminen. Pienipalkkaisten puolustaminen tulee erityisen tarpeelliseksi, mikäli esitykset kulutusverotuksen kiristämisestä toteutuva, Koski sanoo.

SAK:n mukaan ylimpien marginaaliverojen alentamisen sijaan olisi painotettava pienipalkkaisia suosivaa työtulovähennystä.

Yritys- ja pääomatuloverotuksen rakenteen uudistamisen työryhmän esittämällä tavalla Koski katsoo perustelluksi. Pääomatuloilla elävien verotus kiristyisi lähemmäksi palkansaajien verotusta, samalla kun yritysveroaste alenisi. Esitetty malli alentaisi verotuloja kuitenkin 300-400 miljoonaa euroa.

ILMOITUS

Keskusteluaineistoa vaalikeskusteluun

– Esitykset voivat toimia kansalaiskeskustelun tukena ennen eduskuntavaaleja, mutta sellaisenaan niistä ei ole toteutettavaksi, arvioi STTK:n ekonomisti Seppo Nevalainen.

STTK pitää hyvänä, että työryhmä ei esitä palkkatyön verotuksen kiristämistä, vaan jopa lievää keventämistä.

– Tämä on työllisyyden ja talouskasvun tukemiseksi tärkeää. Suomi tarvitsee selvästi nykyistä korkeampaa työllisyysastetta tulevaisuudessa voidakseen turvata hyvinvointiyhteiskunnan. Palkkaverotuksen kehittämisessä on kuitenkin painotettava keski- ja pienituloisia eikä työryhmän esittämiä suuritulosten marginaaliveroprosentteja.

Paineet ovat verotason nostoon

SAK:n näkemyksen mukaan kokonaisveroaste tulee Suomessa lähivuosina nousemaan. Tämän vuoksi Hetemäen ryhmän esityksen lähtökohtana tulisi olla verotuloja lisäävä verouudistus. Väliraportissa esitetyt muutokset vähentäisivät valtion verotuloja yhteensä reilun miljardin.

– Verotyöryhmällä on kova työ haalia kasaan vielä puuttuva miljardi loppuraporttiinsa. Omaisuusverotuksessa on kiristämisvaraa, mutta pelkästään tavallisten ihmisten kiinteistöveroa korottamalla rahoitusvajetta ei voida paikata, Olli Koski toteaa.

STTK korostaa julkisen sektorin rahoituksen turvaamista jatkossa, kun menot kasvavat väestön ikääntyessä. Tämän vuoksi kokonaisveroasteessa on senkin mielestä nousupaineita.

– Tulevaisuudessa on tärkeää huolehtia veropohjan tiiviydestä ja laajuudesta, jotta julkiset palvelut voidaan järjestää laadukkaasti ja henkilöstön palkkakilpailukyvystä pitää huolta, korostaa Seppo Nevalainen.

Verotuksen tulevaisuudesta päätetään seuraavissa hallitusohjelmaneuvotteluissa.