Jarmo Lintunen

Puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mielestä Suomessa tulee ottaa mallia pohjoismaissa tapahtuneesta punavihreyden etenemisestä.

– On aika haastaa oikeisto, jos ei yhteisellä allianssilla kuten pohjoismaissa, niin ainakin yhteisillä vaatimuksilla, esitti Arhinmäki Vasemmistoliiton puoluekokoukselle esittämässään poliittisessa tilannekatsauksessa.

– Jos muissa Pohjoismaissa punavihreä vaihtoehto on todellinen, miksi se ei olisi sitä myös Suomessa?

Arhinmäki viittasi sosialidemokraattien ja vihreiden tänä keväänä pitämien puoluekokousten poliittisiin linjauksiin. Eroja Vasemmistoliiton kannanottoihin niissä toki löytyy, mutta Vasemmistoliitto katsoo olevan mahdollista pohtia näiden puolueiden kanssa, minkälaista Suomea halutaan rakentaa.

Moraali mitataan eduskunnassa

Ajankohtaisena poliittisena kysymyksenä Arhinmäki otti esille eduskunnan edessä kahden viikon päästä edessä olevan päätöksen ydinvoimahankkeesta. Silloin mitataan politiikan moraalia.

Arhinmäki muistutti Vasemmistoliiton kannan ydinvoimaan olevan selkeän kielteinen. Ydinvoiman sijasta nyt tarvitaan tulevaisuuteen katsovia energiaratkaisuja.

ILMOITUS

– Suomen valtti on panostaa uusiutuviin ja työllistäviin kotimaisiin energiamuotoihin sekä energiasäästöön ja energiatehokkuuteen.

Vihreät hämmästyttää

Arhinmäki sanoi pitävänsä valitettavana, että Suomen vihreä puolue mahdollisti omalta osaltaan ”tämän ydinhulluuden” hyväksymällä hallitusohjelmaan ydinvoiman, kunhan vain sai itselleen oikeuden vastustaa oman hallituksensa päätöstä.

– Tämä avasi oven kaikkien aikojen ydinvoimakilpailulle.

Vihreiden usko markkinoihin hämmästyttää Arhinmäkeä ja viittasi näiden linjauksia päästökaupasta ja ilmasto-oikeudenmukaisuudesta.

Pääomatuloista kuntaveroa

Maan hallituksen talouspolitiikkaa kuvaa Arhinmäen mukaan takertuminen karilla ajaneeseen talousoppiin.

– Samaan aikaan, kun Euroopassa halutaan hillitä meklarien ahneutta, yrittää Suomi jarruttaa uudistuksia. Suomi on valtiovarainministeri Jyrki Kataisen johdolla sidottu eläkerahojen, suomalaisten pankkien ja koko rahajärjestelmän kautta peliin, jota ei hallitse kukaan, ja jota kukaan ei tunnu uskaltavan viheltää poikki.

Vasemmistoliitto on esittänyt pääomatuloveron korottamista. Enää ei Paavo Arhinmäen mielestä riitä mikään pieni korotus. Pääomatuloista on tehtävä tasa-arvoisia palkkatulojen kanssa yhtenäisellä progressiivisella tuloverotuksella. Pääomatuloilla elävien tulisi jatkossa lopettaa kunnissa palkkatulojen varassa toimeen tulevien siivellä eläminen ja osallistua myös kunnallisten palvelujen rahoittamiseen.

Malli hyvälle työlle

Vasemmistoliitto nostaa työstä ja työelämästä käytävään keskusteluun Hyvän työn mallin.

Hyvä työ tarkoittaa Arhinmäen mukaan työtä, jossa kaikille turvataan riittävä toimeentulo, inhimilliset työolot ja -ehdot sekä työntekijöiden hyvinvoinnista lähtevät joustot.

Kokemukset muun muassa Saksassa ja Ranskassa toteutetusta työllistämispolitiikasta kehottavat Arhinmäen mielestä miettimään uusia avauksia myös Suomessa.

Suomeenkin pitää luoda nykyisen massatyöttömyyden oloissa eri alojen tarpeista lähteviä lyhennetyn työajan malleja.

Työhyvinvoinnin lisääminen on ainoa kestävä tapa pidentää työuria, ei ole järkevää yrittää pakottaa ihmisiä olemaan työssä työkyvyttöminä.

– Vasemmisto ei hyväksy eläkeiän nostamista vaan haluaa parantaa työelämän laatua. korosti Arhinmäki.

Suomesta edelläkävijä

Vasemmistoliitto haluaa Suomesta edelläkävijän uudenlaisella yhdistelmämallilla, jossa yleissitovien työehtosopimusten rinnalle ja niitä tukemaan säädetään lakisääteinen vähimmäispalkka.

Tällainen uudistus tarvitaan, koska alimmat työehtosopimukset turvaavat työntekijälle vain pikkuisen päälle seitsemän euron tuntipalkan ja koska kasvava joukko on kokonaan tällaisen sopimustoiminnan ulkopuolella.

Arhinmäen mukaan Vasemmistoliiton esitys lakisääteisestä indeksiin sidottavasta vähimmäispalkasta turvaa vähintään 10 euron tuntipalkan. Etenkin nuorten ja maahanmuuttajien hyväksikäyttö on nykyjärjestelmässä yleinen ongelma, johon minimituntipalkalla päästään kiinni.

Askeleet kohti perustuloa

Ehdotuksessa Vasemmistoliiton tavoiteohjelmaksi on mukana perusturvan yhtenäistäminen ja sen korottaminen 750 euroon kuukaudessa. Tähän liitettävä toimeentulotuen siirtäminen Kelan maksettavaksi poistaisi isolta joukolta ihmisiä tarpeen hakea toimeentuloaan monelta luukulta ja takaisi inhimillisemmän toimeentulon.

Arhinmäen mukaan tässä esityksessä on kyse konkreettisista askeleista kohti perustuloa.

Vasemmistoliitto vaatii jokaiselle tutkinnon suorittaneelle nuorelle oikeata työtä oikealla palkalla kolmessa kuukaudessa sekä räätälöityä koulutuspaikkaa kouluttamattomille nuorille viimeistään kolmen kuukauden työttömyysjakson jälkeen.

Nämä vaatimukset on täytettävä, koska jo kolmen kuukauden työttömyysjakso voi syrjäyttää nuoren pysyvästi työelämästä ja koska näiden syrjäyttäminen aiheuttaa maassa vakavimman kuviteltavissa olevan talouden kestävyysvajeen tulevaisuudessa.

Vasemmisto on antirasistinen

– EU:n vapaa liikkuvuus tai maahanmuuttajat eivät luo ongelmia joista epärehelliset populistit syyllistävät jälkimmäisiä. Niitä luo järjestelmä, joka mahdollistaa harmaan talouden rehottamisen, totesi Arhinmäki ja korosti, ettei vasemmisto sorru tässä kysymyksessä halpojen halpojen irtopisteiden kalasteluun.

Hänen mukaansa huolen pitämisessä siirtotyöläisistä on kyse suomalaisen työntekijän edusta.

Rasismin lietsomisen sijasta nyt tarvitaan niin kantaväestöä kuin maahanmuuttajiakin tukevia muutoksia.

– Jokaisen rehellisen suomalaisen etu on se, että kaikilla työnantajilla ja työntekijöillä on samat oikeudet ja velvollisuudet, joita myös noudatetaan ja valvotaan, jatkoi Arhinmäki. Hän korosti vasemmiston olevan myös maahanmuuttajien puolue ja antirasistinen puolue.