Vasemmiston keskeisimmät tavoitteet ovat a) ympäristökatastrofin pysäyttäminen ja b) ihmisten omaehtoisten elämänpyrkimysten edistäminen sopusoinnussa muiden ihmisten elämänpyrkimysten kanssa. Molempien tavoitteiden esteenä on hierarkkinen yhteiskuntajärjestelmä, jonka ylittämiseen kaikkien vasemmiston toimenpiteiden olisi suuntauduttava.

Hierarkioita tuottavat muun muassa keskittynyt yksityisomistus, julkinen valta ja erilaiset sosiaaliset käytännöt. Hierarkioita ei tarvitse kumota kertaheitolla, vaan asiassa voidaan edetä askel askeleelta. Kyse ei tällöin ole reformeista, jotka vain korjaavat vallitsevan järjestelmän pahimpia epäkohtia, vaan muutoksesta kohti olennaisesti erilaista lopputulosta.

Perustulo parantaa myös ansiotyön ulkopuolella olevien asemaa.

1. Toteutetaan universaali perustulo. Perustulo parantaa työntekijöiden neuvotteluasemaa työmarkkinoilla ja lisää omaehtoisen työn ja yrittämisen mahdollisuuksia. Toisin kuin yleinen tai työehtosopimuksen mukainen minimipalkka, perustulo parantaa myös ansiotyön ulkopuolella olevien asemaa. Perustulo voidaan toteuttaa myös negatiivisena tuloverona.

2. Edistetään rahapalkan vaihtamista vapaa-aikaan. Ensimmäisenä askeleena säädetään laki, jonka perusteella palkankorotuksen voi vaihtaa vapaaksi. Aikana maksettavaan palkankorotukseen liittyvät verot ja muut maksut tilitetään nykyiseen tapaan rahana. Työntekijä saa siis nettopalkan korotusta vastaavan työajan lyhennyksen ja julkinen valta saa tuloja kuten nykyisinkin.

3. Muunnetaan välillinen verotus ympäristöverotukseksi ja säädetään veroaste ympäristökuormituksen vähentämisen edellyttämälle tasolle. Mahdollinen lisääntynyt verokertymä ohjataan esimerkiksi perustulon rahoitukseen.

ILMOITUS

4. Uudistetaan julkisen sektorin palvelut asiakasohjauksen periaatteiden mukaisesti. Mahdollistetaan kokonaan julkisella rahoituksella toimivat vaihtoehtoiset palvelut sekä edistetään kilpailua palvelumarkkinoilla. Näin ihmiset voivat joko itse järjestää omat palvelunsa, valita tarjolla olevista markkinoilla tai niiden ulkopuolella toteutetuista palveluista tai hakeutua uudistetun julkisen sektorin piiriin.

5. Lisätään työntekijöiden vaikutusvaltaa työpaikkojen päätöksenteossa. Edistetään sellaista yritystoimintaa, jossa työntekijät omistavat yrityksensä.

6. Uudistetaan poliittinen järjestelmä. Kokeillaan osallistuvaa budjetointia. Säädetään sitova kansanäänestys ja kansalaisaloite, esimerkiksi 50 000 ihmistä voisi vaatia kansanäänestystä eduskunnan hajottamisesta. Säädetään jokaiselle vaalimainokselle 20–50 prosentin vero, jonka tuotto ohjataan tasan vaalipiirin kaikkien ehdokkaiden vaalikampanjointiin.

7. Madalletaan ihmisten kansainvälisen liikkuvuuden esteitä. Poistetaan työlupien saatavuusharkinta, mutta kohennetaan työehtojen noudattamista. Edistetään kansainvälisen solidaarisuuden mukaista kauppa- ja investointipolitiikkaa.

Kirjoittaja on Vasemmistofoorumin tutkimusjohtaja.

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi 142eur

Tarjous uusille kestotilaajille!

Kestotilauksen ensimmäinen vuosi nyt vain 142€ – säästä 20 euroa. Voit maksaa tilauksesi 3, 6 tai 12 kuukauden erissä. Kestotilaajana saat lukuoikeuden myös digilehteen. Tarjous uusille kestotilaajille on voimassa 18.4. saakka.

Tilaa tästä!