Lehtikuva/ Jussi Nukari

Metalliliiton sihteerin Matti Mäkelän (vas.) mukaan Suomi tarvitsee lisää ydinvoimaa.

Metalliliiton uusi teollisuuspoliittinen ohjelman mukaan Suomen kaltaisen kehittyneen maan teollisuus voi pärjätä kansainvälisessä kilpailussa vain panostamalla osaamiseen ja uusiin tuotteisiin.

Metalliliiton mukaan vain teollisuuden toimintaedellytysten takaaminen voi turvata hyvinvointivaltion säilymisen ja kehittämisen. Teollisuus puolestaan tarvitsee energiaa ja Metalliliitto liputtaa edelleen ydinvoiman rakentamisen puolesta.

– On selvää, että tarvitsemme lisää ydinvoimaa. Tätä tarvitsemme jo hillitäksemme jatkuvaa sähkön tuontia. mutta myös turvataksemme perusteollisuutemme ja sitä kautta palkansaajien tarpeet, painotti Metalliliiton liittosihteeri Matti Mäkelä (vas.)

Hänen mukaansa uusiutuvan energian osuus tulee kasvamaan, mutta esimerkiksi tuulimyllyjäkään ei synny ilman terästä.

Metalliliitossa on ydinvoimamyönteisellä linjalla vahva kannatus. Mäkelän mukaan sen takana on myös liiton vasemmistoliittolaisten selvä enemmistö Vasemmistoliiton vastustavasta kannasta huolimatta. Tämä on mitattu muun muassa liittokokouksen yhteydessä.

ILMOITUS

Eurooppaa suojattava

Metalliliitto kannattaa kestävän kehityksen tavoitetta ja periaatetta. Maailman on pysyttävä ekologisen kestävyytensä rajoissa, mikä edellyttää kasvihuonepäästöjen maailmanlaajuista rajoittamista. Liitto vaatii oikeudenmukaista, kattavaa ja sitovaa ominaispäästöihin perustuvaa sektorikohtaista globaalia päästökauppajärjestelmää. Tämä järjestelmä kannustaa kaikkia vähentämään päästöjä ja myös palkitsee niitä tuotantolaitoksia, jotka ovat jo panostaneet päästöjen vähentämiseen.

– Euroopan unioni on näyttänyt muille maille esimerkkiä päästöjen vähentämiseen tähtäävässä politiikassa. EU:n ei kuitenkaan pidä tuhota ilmastopolitiikalla oman teollisuutensa toimintaedellytyksiä. Jos päästörajoituksia toteutetaan vain Euroopassa, karkaa tuotanto täältä muille alueille eikä ilmastonmuutos pysähdy. Tämä pitää estää ottamalla käyttöön ”hiilitulli”, niiden alueiden tuotteille, jotka eivät ole mukana päästörajoituksissa.

– Ilmastomuutoksen torjuminen luo merkittävät liiton mukaan kansainväliset markkinat puhtaan teknologian tuotteille. Siksi päästöjen vähentämiseen pyrkiminen on suomalaisen metalliteollisuuden näkökulmasta syytä nähdä uusia kasvavia markkinoita tarjoavana mahdollisuutena.

Pääomaliikkeet verolle

Metalliliitto esittää myös, että spekulatiivisia kansainvälisiä rahoitusliikkeitä ryhdyttäisiin hillitsemään ottamalla käyttöön kansainvälinen transaktiovero. Tällä verolla voitaisiin kerätä rahastoja tulevaisuuden kriisien hoitoon.

Puskurioppilaitokset nopeaan reagointiin Suomalainen koulutusjärjestelmä on perusteiltaan hyvä, mutta sitä voidaan vielä parantaa. Metalliliitto esittää, että koulutusjärjestelmän reagointikykyä parannetaan nimeämällä kullekin toimialalle eri koulutustasoja edustavat puskurioppilaitokset. Näiden tehtävänä on seurata toimialojensa kehitystä ja nopeasti reagoida koulutustarjonnallaan työmarkkinoilla ilmaantuviin työvoiman kysynnän muutoksiin.

Metalliliiton uusi teollisuuspoliittinen ohjelma on käytännössä entisten päivitystä. Liitto teollisuuspoliittinen linja on ollut sama 1990-luvun lamavuosista lähtien. Tuolloin liiton ohjelmasta poimittiin merkittäviä kohtia Paavo Lipposen (sd.) ensimmäinen hallituksen ohjelmaan. Metalliliiton puheenjohtaja Riku Aalto (sd.) näkisi mielihyvin, että sama tapahtuisi seuraavan hallituksen ohjelmaa rakennettaessa.