Kansalaiset pommittavat oikeuskanslerin virastoa sähköposteilla ja jopa perinteisillä ruutupaperille kirjoitetuilla kirjeillä. Oikeuskanslerinvirasto mielletään paikaksi, josta köyhäkin saa oikeutta.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen kertoo taantuman nostaneen kanteluiden määrää. Viime vuonna kanteluita tuli 1 762. Sosiaaliviranomaisia koskevissa kanteluissa on useimmiten kyse toimeentulotuesta ja lastensuojelusta.

Oikeuskanslerin virasto ottaa kantaa vain siihen, onko viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava henkilö tai yhteisö menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

Puumalainen huomauttaa, että kansalainen ei saa kantelulla uutta päätöstä asiaansa. Hän saa kuitenkin asiantuntevan vastauksen, mistä asiassa on kysymys. Yleensä oikeuskanslerin virasto kertoo myös, mitä asiassa voi tehdä.

Esitys kantelukynnyksen nostamiseksi ei saa Puumalaiselta kannatusta. Vaihtoehto olisi tuomioistuin, josta oikeuden hakeminen on kallista.