Jarkko Mänttäri

Porvarihallitus ei suhtaudu omiin tasa-arvotavoitteisiinsa vakavasti. Kansanedustaja Kari Uotilan mielestä tasa-arvotyöhön kohdistuvat leikkaukset todistavat tämän puolesta. Uotila on Vasemmistoliiton miespoliittisen työryhmän puheenjohtaja.

Hallitus on luvannut tasa-arvo-ohjelmassaan vuosille 2008–2011 vahvistaa tasa-arvotyön resursseja. Poliittisten naisjärjestöjen osuus puoluetuesta nousi kahdeksasta prosentista kahteentoista.

– Se on tärkeä edistysaskel puolueissa tehtävälle tasa-arvotyölle, Uotila totesi tiistaina. Hän kuitenkin arvostelee sitä, että tasa-arvotyötä tekeviltä järjestöiltä ja viranomaisilta on vähennetty tukea.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä toimivien tasa-arvoyksikön, tasa-arvovaltuutetun sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunnan toimintamäärärahoja on leikattu keskimäärin huikeat 29 prosenttia tänä vuonna, hän sanoo.

Uotila pitää näitä kolmea viranomaisyksikköä välttämättöminä suomalaisen tasa-arvotyön kannalta.

ILMOITUS

– Leikkaukset osoittavat, että hallitus ei suhtaudu tasa-arvotavoitteisiinsa vakavasti.

Miehet ikäkausiterveystarkastuksiin

Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä julkisti tiistaina ohjelmansa sukupuolten terveyserojen kaventamiseksi sekä suomalaisen väkivaltakulttuurin muuttamiseksi. Miesten terveyttä työryhmä edistäisi kutsumalla miehet ikäkausittaisiin, vapaaehtoisiin terveystarkastuksiin. Hyvä tarkastusväli voisi olla kymmenen vuotta.

– Joukkotarkastuksissa erityinen huomio olisi kiinnitettävä mielenterveysongelmiin ja elintapoihin, eli niihin asioihin, joihin on vaikea lähteä spontaanisti hakemaan apua, Uotila esittää.

– Miehille on tyypillistä hoitaa esimerkiksi masennustaan ennemmin alkoholilla kuin lääkkeillä tai terapialla, mikä pahentaa ongelmakierrettä,

Väkivallan vähentäminen hyödyttäisi miehiä

Miespoliittinen työryhmä vaatii myös uskallusta suomalaisen väkivaltakulttuurin muuttamiseksi. Se ehdottaa Suomeen laajaa, sukupuolet huomioon ottavaa väkivallan vähentämisen ohjelmaa. Se muistuttaa siitä, että väkivalta on erityisesti miehiä koskettava asia, sillä väkivallan tekijät ja kokijat ovat useimmiten miehiä.

– Määrätietoisella ohjelmalla olisi mahdollista herättää keskustelua ja muuttaa väkivaltakulttuuriamme. Väkivallan vähentämisestä hyötyisivät erityisesti miehet, Uotila uskoo.

Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä on aiemmin ottanut kantaa miesten asevelvollisuuteen sekä perhevapaiden jakamiseen.