Jarmo Lintunen

Suomessa on siirryttävä asteittain kaikille kansalaisille maksettavaan vastikkeettomaan perustuloon, vaatii Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY). HYYn mukaan perustulo toisi turvaa elämänmuutoksiin ja mahdollistaisi elinikäisen oppimisen, kun kaikilla olisi mahdollisuus kouluttaa itseään myös työuran aikana. Samalla se lisäisi valinnanvapautta ja rohkaisisi työntekoon, sillä jokainen ansaittu lisäeuro kasvattaisi työntekijän tuloja.

HYY perustelee vaatimustaan muun muassa opiskelijoiden toimeentulon epävarmuudella, jota työelämän sirpaloituminen lisää. ”Vakaiden pitkäkestoisten työsuhteiden aikakaudella rakennettu sosiaaliturvajärjestelmä ei kykene vastaamaan tämän päivän tarpeisiin”, kannanotossa todetaan.

HYYn mukaan perustulo ei kuitenkaan hyödyttäisi pelkästään opiskelijoita, vaan kaikkia epävarman ja vähäisen toimeentulon varassa eläviä.

Välivaiheena opintorahan korotus

Ensimmäisenä askeleena kohti perustuloa sosiaaliturvan tarveharkintaisuutta tulee vähentää, tukimuotoja yhdenmukaistaa ja perusturvan tasoa korottaa. Esimerkiksi opintoraha on nostettava toimeentulotuen perusosan tasolle, linjaa HYYn hallituksen puheenjohtaja Katri Korolainen-Virkajärvi.

Kannanotto liittyy HYYn eduskuntavaalivaikuttamiskampanjaan, jossa tavoitellaan maksuttoman koulutuksen turvaamista, riittävän toimeentulon takaamista opiskelijoille ja ilmastolain säätämistä Suomeen.

Perustulovaatimuksia on kuultu viime aikoina opiskelijamaailmasta aiempaa enemmän. Erityisen aktiivinen asiassa on ollut Opiskelijatoiminta-verkosto. Vaatimus sisältyy myös HYYn nykyiseen hallitusohjelmaan. Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ei sen sijaan ole toistaiseksi ottanut kantaa perustulon puolesta.

HYY järjestää avoimen keskustelutilaisuuden ”Eroon opintotuesta ja muita näkökulmia perustuloon” tiistaina 11.5. klo 18–20 Helsingin Uuden ylioppilastalon Mannerheim-salissa (Mannerheimintie 5 A, 5. krs.).