Helsingissä perustettiin tänään keskiviikkona uusi maassa harjoitettuun asuntopolitiikkaan vaikuttamaan pyrkivä yhdistys Asumisen Hinta Alas AHA ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää toteuttamiskelpoisia ideoita, joilla vuokra-asuntojen, asumisoikeusasuntojen ja omistusasuntojen hinnat saataisiin alaspäin.

AHA ry tulee myös pyrkimään vaikuttamaan asukkaiden edun mukaisesti niihin prosesseihin, joista asumisen hinta määräytyy. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa ja tukee tutkimustoimintaa, viestintää, julkaisutoimintaa, adressien keruuta ja tapahtumien järjestämistä.

Asumisaktiivit ovat jo käynnistäneet adressikeräyksen netissä. Adressin allekirjoittajat haluavat, että poliitikot, viranomaiset, mediat ja muut vaikuttajat ottavat tosissaan haasteen asumisen hinnan alentamiseksi. Jatkuvasti pahenevan asumistilanteen kääntämiseksi parempaan tarvitaan nopeita ja laajavaikutteisia ratkaisuja, vaaditaan adressissa.

Hyvissä ajoin ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja yhdistys käynnistää asuntopoliittisen vaalikoneen.

Yhdistys sai laajan hallituksen, jossa on jäsenenä muun muassa yhdeksän kansanedustajaa kansanedustajaa, jotka edustavat kaikkia eduskuntapuolueita. Lisäksi hallituksessa on tutkijoita, kaupunginvaltuutettuja ja lukuisa joukko asumisaktiiveja.

Yhdistyksen hallituksessa ovat kansanedustajista muun muassa Paavo Arhinmäki (vas.), Erkki Virtanen (vas.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.) ja Pietari Jääskeläinen (pers).