Jyväskylän kaupunki avaa keskustassa sijaitsevan sosiaaliaseman aulatiloihin hyvinvointituvan, jossa ihmisiä kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään.

Hannikaisenkadun sosiaaliasemalle avattavasta hyvinvointituvasta saa tietoa ja tukea esimerkiksi työhön, opiskeluun, ihmissuhteisiin sekä myös painonhallintaan, masennukseen ja alkoholin kohtuukäyttöön. Itsehoitoon kannustetaan ihmisiä testien ja jaettavien materiaalien avulla.

Arkipäivisin virastoaikaan avoinna oleva hyvinvointitupa on osa Jyväskylän kaupungin ja Kanerva-KASTE -hankkeen yhteistyötä. Hanke koordinoi elämäntapasairauksien ennaltaehkäisyä Keski- ja Itä-Suomen alueella. Tavoitteena on vähentää sekä suuria kansansairauksia että muita terveysriskejä.

Kaupunki toivoo paikallisten yhdistysten sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden pitävän hyvinvointituvassa ohjaus- ja esittelytilaisuuksia. Tarkoituksena on aikatauluttaa toimintaansa esittelevät toimijat vuosikelloon, jolloin valtakunnallisten teemapäivien ja -viikkojen näkyvyyttä voidaan hyödyntää myös paikallisesti.

Hyvinvointitupa avataan keskiviikkona 12. toukokuuta.