Sastamalassa puhunut tutkija Anna Kontula puolusti perustuloa, jonka ensimmäisenä askeleena hän näkee toimeentulotuen nostamisen.

Laman jälkeen työmarkkinamme ovat entistä pirstaleisemmat, kun teollisuutta ajetaan alas ja uudet työpaikat syntyvät palvelu- ja kulttuurialojen epätyypillisiin töihin.

– Tässä tilanteessa keskeiseksi nousee uudestaan hyvinvointivaltion vanha juuri, perustoimeentulon turvaaminen kaikille. Uudessa tilanteessa se edellyttää riittävää ja universaalia perustuloa, Kontula sanoi.

Perustulossa ei Kontulan mukaan ole kyse siitä, että ihmiset eivät haluaisi tehdä työtä. Mutta perustulo takaisi myös epävarman työelämän sukupolvelle mahdollisuuden suunnitella elämäänsä ja tasata tulovaihtelua muutenkin kuin luottokortin varassa.

– Ennen kaikkea perustulossa on kyse uudenlaisesta lakkoaseesta: siitä, ettei työtä tarvitse tehdä millä ehdoilla tahansa.

ILMOITUS

Kontulan mukaan taattu tulo antaa mahdollisuuden työstä kieltäytymiseen myös sellaisilla palvelusektorin matalapalkka-aloilla, joilla perinteiset työtaistelumuodot eivät toimi.

– Tällä hetkellä se on nähdäkseni tehokkain keino estää näiden alojen työehtojen huonontuminen.

Perustulon toteutuminen on Kontulan mukaan sidoksissa toiseen keskeiseen vaatimukseen, kulutuksen vähentämiseen.

– On epärealistista uskotella, että niin kauan kuin asumme rajallisella maapallolla, kulutus voisi kasvaa rajattomasti, Kontula sanoi.

Edessä on elintason määritteleminen uudelleen: materiaalista elintasoa on hallitusti laskettava ja ihmisten onnea lisättävä muulla kuin kasvavalla turhien tavaroiden tuotannolla.

– Tavoite on ehkä poliittisesti vaikea, mutta vain sitä kautta voidaan sovittaa yhteen kaksi vasemmiston keskeistä päämäärää, ympäristön säilyttäminen ja perustarpeiden takaaminen kaikille.

Kontula käsitteli puheessaan myös kansainvälistä solidaarisuutta.

– Avoimen ja ihmisoikeuksia kunnioittavan maahanmuuttopolitiikan puolustaminen on nyt entistä vahvemmin Vasemmistoliiton harteilla, kun SDP:n johto lipuu kohti nurkkakuntaisuutta, hän sanoi.

Vain ihmisten vapaa liikkuvuus ja kansainvälinen yhteistyö voivat Kontulan mukaan estää siirtolaisista koostuvan orjatyöluokan syntymistä.